Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

CBS: in 2019 een toename van jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg

CBS: in 2019 een toename van jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg

cbs-ld-logo.pngvrijdag 01 mei 2020 15:50

Uit voorlopige cijfers van het CBS is gebleken dat afgelopen jaar 443.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg kregen. In 2018 waren dat er 430.000. Jeugdzorg, het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Voor pleegzorg is verlenging tot 21 jaar standaard sinds juli 2018.

Het totaal aantal jongeren met jeugdzorg is sinds 2015 toegenomen. Het aantal jongeren met jeugdhulp stijgt het snelst. Het aantal jongeren met jeugdbescherming is na een aanvankelijke daling vanaf 2017 weer toegenomen. Het aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf is toegenomen van 4 procent in 2016 naar 7 procent in 2019. Vooral het aantal jongeren met pleegzorg nam in deze leeftijdscategorie sterk toe, van 540 in 2018 naar 1 175 in 2019.

“Omdat jongeren langer hulp krijgen, ook na hun 18e jaar, zien we dus het totaal aantal kinderen en jongeren met hulp stijgen”, zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. “Dat juist jongeren vanaf 18 jaar langer in de jeugdhulp met verblijf zitten, kan komen doordat ze dan kennelijk nog onvoldoende toegerust zijn om op eigen benen te staan en dat ze ook niet terug kunnen naar hun ouders. Als de hulpverleners geen goede vervolgplek kunnen vinden, blijven ze dus in de jeugdzorg.”

Een in 2019 afgesloten jeugdhulptraject duurde gemiddeld 361 dagen. Dat is 24 dagen langer dan de afgesloten trajecten in 2018. Trajecten met gesloten plaatsing duren met gemiddeld 185 dagen in 2019 het kortst. Pleegzorgtrajecten duurden gemiddeld bijna tweeënhalf keer zo lang als een gemiddeld traject, namelijk 852 dagen. 

Bron: CBS en Nederlands Jeugdinstituut 

« Terug

Sluiten