Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Kinderombudsman: Actieplan Pleegzorg pakt nog niet alle zorgen van pleegkinderen aan

Kinderombudsman: Actieplan Pleegzorg pakt nog niet alle zorgen van pleegkinderen aan

KOM_logo-1.pngdonderdag 11 juli 2019 09:56

Het Actieplan Pleegzorg pakt veel knelpunten die pleegkinderen ervaren aan, maar komt nog niet tegemoet aan alle zorgen en behoeften van pleegkinderen. Pleegkinderen hebben behoefte aan een goed sociaal netwerk en contact met familie. Dat staat in het onderzoek ‘Pleegkinderen aan het woord’ van de Kinderombudsman, dat vandaag gepresenteerd wordt.

Verschillende knelpunten die pleegkinderen ervaren worden met het actieplan aangepakt. Bijvoorbeeld rond de onzekerheid die pleegkinderen ervaren door doorplaatsingen en de onduidelijkheid over hun toekomst. Ook is er in het actieplan aandacht voor de ontevredenheid over pleegouders en de voorkeur van kinderen voor een pleeggezin boven een instelling of woongroep.

Netwerk en contact met familie
Pleegkinderen noemen ook knelpunten die niet in het actieplan staan. Zo blijkt uit het onderzoek van de Kinderombudsman dat pleegkinderen zich zorgen maken over hun toekomst. Ze hebben behoefte aan een goed netwerk wat ze verder kunnen bouwen en waar zij later op kunnen terugvallen. Ook willen ze graag contact houden met biologische broers, zussen en andere familieleden.

De stem van pleegkinderen
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker voor Rechtsbescherming om te onderzoeken hoe de ontbrekende punten opgenomen kunnen worden in het actieplan. Ook roept ze de ministers op om de stem van kinderen voortaan in alle plannen die hen aangaan mee te nemen.

Pleegjongerenparlement en Pleegmaatjes
Het is belangrijk dat de stem van pleegkinderen en -jongeren gehoord wordt en dat er aandacht is voor hun wensen en behoeften. JongWijs laat de stem van pleegjongeren horen bij pleegzorgprofessionals, politici en beleidsmakers. De JongWijzers delen hun pleegzorgervaringen om zo de pleegzorg verder te verbeteren. Samen met JongWijs start de NVP in het eerste kwartaal van 2020 een pleegjongerenparlement, waarin pleegjongeren ervaringen over pleegzorg kunnen delen en nadenken over verschillende pleegzorgthema’s. Het pleegjongerenparlement staat ook in het teken van ontmoeting en netwerken.

Daarnaast ontwikkelen we in het project Pleegmaatjes een methodiek die pleegkinderen een maatje biedt: iemand die meedenkt, meehelpt en meeleeft, speciaal voor ieder pleegkind dat daar behoefte aan heeft. Een Pleegmaatje is een vertrouwenspersoon, ook als het pleegkind verhuist naar een ander pleeggezin, gezinshuis of instelling. Een Pleegmaatje helpt ook om een netwerk op te bouwen naast zijn of haar pleeggezin waar een pleegkind op terug kan vallen.

Meer informatie over het onderzoek van de Kinderombudsman is hier te vinden. Het complete onderzoek kun je hier downloaden

« Terug

Sluiten