Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Netwerkversterker voor de NVP in Zaanstreek en Waterland

Netwerkversterker voor de NVP in Zaanstreek en Waterland

Cirkel van kinderen.jpgmaandag 24 juni 2019 10:00

Anne Feenstra is netwerkversterker voor de NVP. Hij helpt pleegouders om lokaal een netwerk te starten dat ondersteund wordt door de gemeente, pleegzorgorganisatie en andere partijen die betrokken zijn bij pleegzorg. Anne vertelt over zijn ervaringen als netwerkversterker.

Sinds eind 2018 ben ik netwerkversterker van de NVP. Toen ik de vacature zag om netwerkversterker te worden, voelde ik mij direct aangesproken. Als pleegvader heb ik alle kanten van pleegzorg meegemaakt, ook de lastige kanten. De positie van pleeggezinnen in het jeugdhulpsysteem is soms kwetsbaar en daar wilde ik iets aan doen. Een meer centrale en stevigere positie van pleegouders in het pleegzorgsysteem is zeer gewenst. 

Een stevigere positie voor pleeggezinnen bereik je door samen te werken met alle partijen die bij pleegzorg betrokken zijn. Het ontstaan van pleegoudernetwerken is dan een voor de hand liggend resultaat: samen sta je sterker! Draagvlak voor die netwerken bij pleegouders is wel een absolute voorwaarde om van die netwerken een duurzaam succes te maken.

In het afgelopen half jaar heb ik de gemeenten in de regio Zaanstreek en Waterland benaderd en hen uitgelegd waarom het belangrijk is dat pleegouders zich meer gehoord voelen. Door gemeenten, door pleegzorgorganisaties én door andere pleegouders. Veel pleegouders vinden het daarnaast fijn om ervaringen uit te kunnen wisselen en herkenning te vinden bij andere pleegouders. Daarnaast is een netwerk van pleegouders een handig aanspreekpunt voor gemeenten én andere partijen om direct contact met pleegouders te onderhouden. En omgekeerd!

Samen met de gemeenten Zaanstad en Purmerend en met de lokale pleegzorgorganisaties organiseer ik avonden waarin pleegouders hun behoeften, ervaringen en ook frustraties kunnen uiten. Pleegouders zijn blij dat ze hun verhaal kunnen vertellen aan andere pleegouders, maar ook aan andere betrokkenen bij pleegzorg. De bijeenkomsten krijgen een vervolg, dat schept vertrouwen voor de toekomst. Mijn ervaring is dat pleegzorgorganisaties en gemeenten graag met de NVP samenwerken om de bijeenkomsten mogelijk te maken.

Purmerend en Zaanstad nemen deel aan een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten op het gebied van jeugdhulp in de regio Zaanstreek/Waterland. Ik hoop dat ik ook van de andere tien gemeenten de kans krijg om bijeenkomsten te organiseren!

« Terug

Sluiten