Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Onderzoek belastingaangifte: onduidelijkheden over pleegzorg in beeld

Onderzoek belastingaangifte: onduidelijkheden over pleegzorg in beeld

14211411955_e17234310f_z.jpgmaandag 27 mei 2019 14:20

De Belastingdienst wil de communicatie en informatievoorziening over pleegzorg verbeteren om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Om daarbij te helpen, vroegen we pleegouders in maart en april naar verbeterpunten in de belastingaangifte. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er nog veel dingen onduidelijk zijn.

We startten het onderzoek in maart omdat we via onze helpdesk, in gesprekken met pleegouders en ook via social media signalen ontvingen van pleegouders die inkomensafhankelijke combinatiekorting moesten terugbetalen. Zij kregen deze korting omdat zij hun pleegkind als ‘kind’ hadden ingevuld in de belastingaangifte. Maar pleegouders die een pleegvergoeding ontvangen en geen andere kinderen onder de 12 jaar verzorgen, hebben geen recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Meer over dit onderwerp lees je in deze blog. Om dit soort problemen te voorkomen en om onduidelijkheden aan te passen, wil de Belastingdienst de informatie over pleegzorg in de aangifte, op de website en op andere plekken verbeteren.

Wij vroegen pleegouders in maart en april wat er beter of duidelijker kan in de belastingaangifte. Daaruit kwamen de volgende onderwerpen naar voren:

  • Moet je een pleegkind invullen in je aangifte en maakt het uit of je de voogdij hebt?
  • Wie is verantwoordelijk voor het invullen van de inkomstenbelasting van het pleegkind? Is dat bij pleegoudervoogdij de pleegoudervoogd?
  • Zijn er aftrekposten voor (zorg)kosten die je voor je pleegkind maakt of zijn er andere kosten die je kunt aftrekken?
  • Onder welke voorwaarden wordt een pleegkind gezien als kind door de Belastingdienst?
  • De pleegzorgbegeleider en andere betrokkenen kunnen me niet verder helpen bij vragen.
  • De formulering en uitleg over pleeg- en adoptiekinderen is onduidelijk.

Over het laatste onderwerp kregen we verschillende berichten. Bijvoorbeeld: de Belastingdienst vraagt in de aangifte naar kinderen die geboren zijn na 1999 en geeft aan dat pleegkinderen en adoptiekinderen daar ook onder vallen. Maar let op: als je een pleegvergoeding ontvangt, valt je pleegkind niet in deze categorie. Dit zou volgens veel pleegouders meer benadrukt moeten worden.

De inhoudelijke vragen over belastingzaken die wij bij de helpdesk niet kunnen beantwoorden, leggen we voor aan de Belastingdienst zodat zij pleegouders verder kunnen helpen. Daarnaast geven we de signalen door die naar voren kwamen uit het onderzoek, zodat in de toekomst de informatie beter is en misverstanden voorkomen kunnen worden.

Heb je vragen over belastingzaken? Neem dan contact op met onze helpdesk. Wil je nog verbeterpunten delen over de belastingaangifte of de informatievoorziening van de Belastingdienst? Stuur dan een mailtje naar Evelien via erijp@denvp.nl.

« Terug

Sluiten