Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Minister wil intensivering Actieplan Pleegzorg

Minister wil intensivering Actieplan Pleegzorg

maandag 08 april 2019 10:23

Om de dagelijkse praktijk van pleeggezinnen te verbeteren, wil minister Hugo de Jonge een intensivering van het Actieplan Pleegzorg. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is goed nieuws, want tot nu toe merkten pleeggezinnen nog weinig van de goede ontwikkelingen uit het actieplan. De intensivering kan daarin verandering brengen.

De intensivering van het actieplan richt zich op het tijdig bieden van passende hulp aan pleeggezinnen, voldoende pleegouders, duurzame pleegzorg en minder breakdown, goede ondersteuning van pleegouders en goede samenwerking van en met partijen rondom het pleeggezin. Ook moet er meer inspraak van pleegkinderen komen en moet de kennis over pleegzorg structureel verbeterd worden. Samen met de jeugdsector, gemeenten en pleegouderorganisaties (waaronder de NVP) bespreekt minister De Jonge hoe de uitbreiding van het actieplan ervoor zorgt dat de hulp voor pleegouders en pleegkinderen merkbaar verbetert.

Actieplan Pleegzorg
Het Actieplan Pleegzorg werd in 2017 gelanceerd. In de afgelopen twee jaar zijn veel acties in gang gezet, onder meer standaard pleegzorg tot 21 jaar, de programma’s Jeugdhulp in Gezinsvormen en Versterken van de kracht van pleegouders, een onafhankelijk informatiepunt voor pleegouders, het actieonderzoek continuïteit pleegzorg en onderzoek naar de financiële aspecten van pleegzorg. Een uitgebreide samenvatting van alle acties en de stand van zaken vind je hier (download).

Praktijk van pleeggezinnen
Het intensiveren van het actieplan is goed nieuws, zeker als er door deze intensivering ruimte komt om alle ontwikkelingen uit het actieplan te laten landen in de praktijk van pleeggezinnen. Het actieplan heeft verschillende goede ontwikkelingen in gang gezet, maar pleeggezinnen merkten daar tot nu toe weinig van in de dagelijkse praktijk.

Blog belangenbehartiging
De Kamerbrief is verstuurd naar aanleiding van een vergadering van de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pleegzorg en gezinshuizen dat zou plaatsvinden op 4 april. De vergadering is verplaatst, maar in voorbereiding op deze vergadering spraken we al wel met verschillende Kamerleden over pleegzorg. Wat we doen om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer, lees je in onze blog over belangenbehartiging.

Lees hier de volledige brief van minister De Jonge (VWS):

Kamerbrief

« Terug

Sluiten