Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Aantal gezinshuizen opnieuw gestegen

Aantal gezinshuizen opnieuw gestegen

voorzijde_factsheet-_klein.jpgwoensdag 20 februari 2019 14:48

Het aantal gezinshuizen en het aantal kinderen en jongeren dat er woont is in de afgelopen twee jaar verder gestegen. In 2018 waren er 937 gezinshuizen waar in totaal 3.113 kinderen en jongeren woonden. Dat zijn 20% meer gezinshuizen en 22,6% meer kinderen en jongeren dan in 2016. Dat blijkt uit de Factsheet Gezinshuizen 2018 van Gezinspiratieplein.

Het aantal gezinshuizen nam toe van 764 in 2016 tot 937 in 2018. In die twee jaar is een verschuiving te zien van loondienst-gezinshuizen (waarbij de gezinshuisouder in loondienst is bij een zorgaanbieder) naar zelfstandige varianten: franchise, onderaannemerschap en vrijgevestigde gezinshuizen. Het aandeel loondienst-gezinshuizen daalde van 60% in 2016 naar 49,2% in 2018. Dat is een daling van 509 tot 459 loondienst-gezinshuizen. Het aantal zelfstandige gezinshuizen steeg van 205 tot 478. In de gezinshuizen ligt de focus op langdurig verblijf: 89,5% van de plaatsingen via zorgaanbieders had een langdurig perspectief. In vrijgevestigde gezinshuizen was dit 86,5%.

Gezinshuizen
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp voor jongeren die uit huis zijn geplaatst. Eén of meerdere jongeren wonen hier in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). Tenminste een van de gezinshuisouders biedt de jongeren professionele begeleiding. 

Als een kind niet meer bij zijn of haar eigen ouders kan wonen, is het het beste om hem of haar op te vangen in een gezin. Gezinshuizen bieden die opvang, net als pleeggezinnen en andere gezinsvormen. Het is dus goed nieuws dat er steeds meer gezinshuizen zijn. Maar er blijft een tekort, net zoals dat ook geldt voor pleeggezinnen. Om ieder kind dat niet thuis kan wonen een fijne en goede woonplek in een gezin te bieden, helpt de NVP in het programma Jeugdhulp in Gezinsvormen gemeenten en jeugdhulpregio's om gezinsvormen te stimuleren en een stevige plaats te geven in hun jeugdhulpbeleid. Ook in de Alliantie Kind in Gezin zetten we ons, samen met veel partners, in om het mogelijk te maken dat een kind opgevangen wordt in een gezinshuis, pleeggezin of andere gezinsvorm als het niet meer thuis kan wonen.

Download
De Factsheet Gezinshuizen 2018 is te downloaden op de website van Gezinspiratieplein.

« Terug

Sluiten