Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Invoering nieuw woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 2021

Invoering nieuw woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 2021

donderdag 31 januari 2019 11:48

Het ministerie van VWS en de VNG hebben besloten om de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2021. Omdat de wet op zijn vroegst eind 2019 klaar is, lukt het niet om de wet per 1 januari 2020 in te voeren.

“Voor de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel moet de wet worden gewijzigd, het financieel verdeelmodel worden aangepast en een zorgvuldige implementatie worden georganiseerd. Gezien de fases waarin de drie trajecten zich bevinden, is besloten om het nieuwe woonplaatsbeginsel een jaar later in te voeren, per 1 januari 2021.” Dit is te lezen op de website van de VNG.

Woonplaatsbeginsel
Met het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente bepaald die verantwoordelijk is voor jeugdhulp. Het huidige woonplaatsbeginsel zorgt voor problemen omdat het onduidelijk is. Het leidt ook tot veel administratieve lasten.

In het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn twee uitgangspunten. De gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen is verantwoordelijk voor ambulante jeugdhulp. Bij jeugdhulp met verblijf is de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn (eerste) verblijf zijn woonadres had verantwoordelijk. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdige.

Pleegzorg
Het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft mogelijk ook gevolgen voor pleeggezinnen, omdat het kan zijn dat een andere gemeente verantwoordelijkheid wordt voor de jeugdhulp voor een pleegkind. Dan moet ook een andere gemeente de pleegzorg en aanvullende zorg betalen. Hoeveel je daarvan gaat merken, is nog niet duidelijk omdat nog gewerkt wordt aan de implementatie van de nieuwe wet. Uiteraard houden we je op de hoogte!

Meer informatie over het woonplaatsbeginsel en de wetswijziging is te vinden op de website van de VNG.

« Terug

Sluiten