Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pleegzorg- en gezinshuismoties aangenomen in Tweede Kamer

Pleegzorg- en gezinshuismoties aangenomen in Tweede Kamer

vrijdag 23 november 2018 09:00

Tijdens het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer op 12 november 2018 werden verschillende moties ingediend die betrekking hebben op pleegzorg en gezinshuizen. Moties om de leeftijdsgrens voor kinderen in een gezinshuis te verhogen naar 21, een onderzoek te starten naar financiële belemmeringen voor pleegouders en om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen, waaronder gezinshuizen, te verlagen, werden allemaal aangenomen.

De motie van Joël Voordewind (CU) om de leeftijdsgrens voor gezinshuiskinderen te verhogen naar 21 werd door de hele Tweede Kamer gesteund. In de motie wordt de regering verzocht een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om jongeren tot hun 21e in een gezinshuis te laten blijven wonen. Sinds 1 juli 2018 geldt dit al voor pleegjongeren. Voordewind vraagt de regering in de motie om de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 te informeren over de resultaten van het onderzoek.

Financiële belemmeringen pleegouders
Lisa Westerveld (GroenLinks) diende een motie in om te onderzoeken hoe financiële belemmeringen voor pleegouders kunnen worden weggenomen. Dit onderzoek moet duidelijk maken welke belasting- en toeslagenregelingen ongunstig zijn voor pleegouders. Ook deze motie werd aangenomen. De NVP wees Westerveld en andere Kamerleden op de ongelijkheid die pleegouders ervaren bij het krijgen van kinderopvangtoeslag. Omdat de hoogte van het inkomen van de pleegouders bepaalt hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt voor een pleegkind, krijgen sommige pleegouders slechts een klein deel van de kosten voor kinderopvang vergoed. De rest van de kosten betaalt de pleegouder zelf, terwijl noodzakelijke kosten die je maakt voor een pleegkind volgens ons vergoed zouden moeten worden. Ook wezen we de Kamerleden op problemen van pleegouders met de inkomensafhankelijke combinatiekorting, een heffingskorting van de inkomstenbelasting. Hoewel in de voorwaarden staat dat een pleegkind gezien wordt als je kind en je daardoor recht hebt op de heffingskorting, kom je als pleegouders niet in aanmerking voor de korting als je een pleegcontract hebben, ook niet als je aantoonbaar meer kosten maakt dan de pleegvergoeding dekt. Wij hopen dat het onderzoek een einde maakt aan onduidelijkheden en dat de regels worden aangepast, zodat je als pleegouder al je noodzakelijk kosten vergoed krijgt.

Tot slot werd een motie van René Peters (CDA) aangenomen om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen - waaronder gezinshuizen - te verminderen. Deze motie verzoekt de regering om met een plan te komen dat ervoor zorgt dat de administratieve lasten minder worden.

De moties zijn via onderstaande links te vinden:
Motie Westerveld financiële belemmeringen pleegouderschap
Motie Voordewind verhoging leeftijdsgrens gezinshuizen
Motie Peters verminderen verantwoordingslaten kleine jeugdhulpaanbieders

 

« Terug

Sluiten