Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pilots ‘Voor ieder kind een thuis’ gestart

Pilots ‘Voor ieder kind een thuis’ gestart

woensdag 28 november 2018 09:57

Op 19 november zijn vijf pilots gestart om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren. Vijf jeugdhulpregio’s gaan aan de slag met de centrale vraag van deze pilots: wat kunnen jeugdhulpregio's doen om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien in een gezin? De antwoorden op deze vraag worden met andere jeugdhulpregio’s en gemeenten gedeeld, zodat zij er ook gebruik van kunnen maken.

In de Jeugdwet staat dat het de voorkeur heeft om een kind ‘zo thuis mogelijk’ op te laten groeien in een gezin als het niet meer bij de eigen ouders kan wonen. Het programma ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’, waar deze pilots deel van uitmaken, helpt gemeenten en jeugdhulpregio’s om jeugdhulp in gezinnen goed te organiseren en een plek te geven in hun beleid.

De pilots starten in de regio’s Noord-Limburg, Groningen, Zuid-Kennemerland, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Flevoland. In de eerste bijeenkomst op 19 november deelden zij hun vragen en de oplossingen die ze al hebben gevonden. Onder andere deze vragen werden besproken:

  • Hoe creëer je meer diversiteit in gezinsvormen, zodat je jeugdhulp kunt op- en afschalen zonder een kind over te plaatsen?
  • Hoe zorg je er in de praktijk voor dat kinderen worden opgevangen in een gezinsvorm in plaats van een residentiële instelling?
  • Hoe organiseer je kindergerichte werving van pleeg- en gezinshuisouders?
  • Hoe kun je het besluit over de terugkeer van een kind naar huis nemen samen met kinderen, ouders, andere opvoeders, gemeente, jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling?
  • Hoe laat je pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen meedenken over vernieuwing en innovatie?
  • Hoe zorg je dat lokale teams en pleegzorgaanbieders goed samenwerken?
  • Hoe zorg je voor hulp voor ouders, zodat de situatie thuis verbetert en het kind weer naar huis kan?

In het pilottraject, dat een jaar duurt, worden de jeugdhulpregio's ondersteund door de VNG, Jeugdzorg Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en de NVP. De pilots lopen een jaar. De pilots worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

« Terug

Sluiten