Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Opinie in Trouw: 'Positie van pleegouders is nog vaak ongelijkwaardig en kwetsbaar'

Opinie in Trouw: 'Positie van pleegouders is nog vaak ongelijkwaardig en kwetsbaar'

181025 - afbeelding opinie Trouw.jpgmaandag 29 oktober 2018 09:16

Op 25 oktober verscheen in Trouw een opinieartikel van NVP-directeur Peter van der Loo. Het volledige artikel is hier te lezen:

De positie van pleegouders is nog vaak ongelijkwaardig en kwetsbaar

Ondanks meerdere waarschuwingen van haar pleegouders kon niet worden voorkomen dat in februari een baby door haar ouders werd ontvoerd. Vorige week bleek uit een brief van de inspecties die onderzoek deden naar het voorval, dat de begeleiding van de pleegouders door organisaties voor pleegzorg en jeugdbescherming - op zijn zachtst gezegd - te wensen overliet, schrijft Peter van der Loo, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Escalaties als deze komen in de pleegzorg gelukkig zelden voor, maar het samenwerkingsprobleem dat eraan ten grondslag ligt, veel vaker.

Pleegouders zijn vrijwilligers die de zorg voor een kind op zich nemen. Van alle betrokkenen hebben zij vaak het beste zicht op wat er speelt rondom het kind, dat zij dagelijks meemaken. Ze zijn een belangrijke schakel tussen het kind, de ouders en andere familieleden, jeugdbeschermers, pleegzorgbegeleiders, zorgverleners, leerkrachten en vele anderen. Toch hebben organisaties voor pleegzorg en jeugdbescherming soms moeite om deze positie op waarde te schatten en blijkt de samenwerking tussen professionals en pleegouders niet altijd gelijkwaardig.

Vraag pleegouders naar hun wensen en zij zullen vaak aangeven dat ze meer gezien en gehoord willen worden. Als belangenbehartiger van hun pleegkind, maar ook als volwaardig zorgpartner. Ze worden niet altijd serieus genomen. De gevolgen daarvan werden pijnlijk duidelijk bij de ontvoering van het pleegkind in februari.

Pleeggezinnen zijn hard nodig om kinderen op te vangen. Maar te vaak haken deze gezinnen af: ze willen zich met hart en ziel inzetten voor kwetsbare kinderen, maar schrikken van het 'systeem' en de krachten die in werking treden als er iets misgaat of dreigt mis te gaan. En de realiteit is dat een pleegzorgplaatsing mis kan gaan. Het voorkomen van voortijdig afbreken van plaatsingen komt aan op de juiste ondersteuning. Als het desondanks niet lukt, moet het pleeggezin hulp krijgen bij het verwerken van de teleurstelling. Te vaak hebben pleeggezinnen het gevoel dat instanties hen in de kou laten staan. Dat nodigt niet uit om het pleegouderschap opnieuw aan te gaan.

Zorgwekkend, want het aantal kinderen dat tijdelijk ergens anders dan bij de eigen ouders woont, stijgt al jaren. Sinds 2015, het jaar van de invoering van de Jeugdwet, steeg het aantal jeugdhulptrajecten met verblijf van 51.835 tot 57.300 (2017). Maar het aantal kinderen dat in een pleeggezin wordt opgevangen, neemt af. In 2015 was er voor 47 procent een plek in een pleeggezin, in 2017 was dit gedaald tot 41 procent. Dit terwijl het aantoonbaar beter is voor een kind om op te groeien in een gezin in plaats van een instelling. Ook het aantal pleeggezinnen neemt nauwelijks toe: vorig jaar kwamen er 2647 pleeggezinnen bij, maar stopten er 2620. Reden te meer om de gezinnen die er zijn, te behouden en zo goed mogelijk te ondersteunen.

De situatie rond de ontvoering leidde ertoe dat dit pleegkind in haar eerste levensjaar al vijf keer werd overgeplaatst van gezin naar gezin. Het valt niet te verdedigen dat dit het lot is van een kind dat in Nederland is toevertrouwd aan de zorg, hoe ernstig de dreiging ook is.

Pleeggezinnen zijn tot veel bereid en tot veel in staat om een kind een geborgen thuis te bieden. Daarvoor is goede samenwerking tussen alle partijen nodig, en het is dus essentieel om pleegouders als partners in de zorg voor het kind serieus te nemen. Een ontvoering van jong pleegkind had dan misschien voorkomen kunnen worden. En als dat niet lukt, had er in elk geval in de nasleep beter en zorgvuldiger mee omgegaan kunnen worden. Pleegzorg- en jeugdbeschermingsorganisaties zijn er om te helpen, in plaats van een afbreukrisico te vormen.

Dit artikel verscheen op 25 oktober 2018 in Trouw. Wil je reageren op dit artikel? Dat kan door te mailen naar info@denvp.nl of via het contactformulier

« Terug

Sluiten