Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Openen bankrekening voor een pleegkind: landelijk protocol in de maak

Openen bankrekening voor een pleegkind: landelijk protocol in de maak

coins-1544523.jpgdinsdag 29 mei 2018 10:15

Het openen van een bankrekening voor je pleegkind is ingewikkeld voor veel pleegouders. Dat bleek uit een meldactie die we eind 2016 organiseerden onder pleegouders. We zijn samen met pleegouders en banken op zoek gegaan naar oplossingen voor dit probleem.

Als je als pleegouder een bankrekening wilt openen voor je pleegkind, moet de ouder of jeugdbeschermer met gezag hiervoor toestemming geven. De ouders met gezag of jeugdbeschermer moeten hiervoor soms meerdere keren mee naar de bank. Op het moment dat de rekening geopend is, heb je als pleegouder geen inzage in het gebruik van de rekening. Daarnaast kan het vervelende situaties opleveren dat de eigen ouders van een pleegkind bij het geld kunnen dat op de rekening staat. Dit alles maakt het lastig om pleegkinderen een financiële opvoeding te geven.

Het is juridisch ingewikkeld om het openen van een bankrekening eenvoudiger te maken op het moment dat de ouders nog het gezag hebben: zij moeten in dat geval altijd toestemming geven. Op het moment dat de voogdij bij een gecertificeerde instelling ligt, kunnen er met de instelling afspraken gemaakt worden om het proces te vereenvoudigen.

Twee pleegouders uit Noord-Holland kaartten het probleem aan bij de lokale Rabobank. Dit leidde tot gesprekken op het hoofdkantoor van de Rabobank, waarbij ook Jeugdzorg Nederland aanschoof namens de gecertificeerde instellingen. Veel gecertificeerde instellingen maken al afspraken met een bank in de buurt om snel een rekening te kunnen openen voor het kind. Het probleem daarbij is dat er vaak maar met één bank een afspraak is en meestal zelfs met één filiaal. Er is geen landelijke richtlijn en pleegouders kunnen geen rekening openen bij een bank van hun eigen keuze. 

De Rabobank kwam met de volgende oplossing: de jeugdbeschermer kan online een bankrekening aanvragen voor pleegkind. Daarbij is er een eenmalige identificatieplicht voor die instellingsvoogd en daarna kan hij of zij het voor alle pleegkinderen die onder zijn of haar gezag vallen online regelen. De jeugdbeschermer - en overigens ook ouders met gezag - kan de pleegouder een bancaire volmacht geven voor inzage in de rekening van het pleegkind of inzage en ook beschikking over de rekening van het pleegkind. Die mogelijkheid is er al, alleen wordt daar maar zelden gebruik van gemaakt.

De Rabobank heeft toegezegd dat ze een landelijk protocol gaan opstellen om het openen van een bankrekening te vereenvoudigen. Dit gaan ze met de andere grote banken communiceren zodat er één landelijk beleid ontstaat waarin alle mogelijkheden en opties om het eenvoudiger te maken aan bod komen. Zo komt er voor veel pleegouders met pleegkinderen die onder voogdij van een instelling staan een einde aan de lastige situatie rondom het openen van een bankrekening. We houden je op de hoogte over updates rondom het beleid!

« Terug

Sluiten