Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Verlengde pleegzorg: hoe staat het ervoor?

Verlengde pleegzorg: hoe staat het ervoor?

dinsdag 29 mei 2018 09:30

In januari kondigde minister De Jonge van Volksgezondheid aan dat wat hem betreft pleegjongeren tot hun 21e in een pleeggezin moeten kunnen blijven wonen. Goed nieuws, want samen met pleegouders, pleegjongeren en allerlei organisaties maken wij ons daar al jaren sterk voor. Sinds januari is er veel gebeurd om de verlenging zo snel mogelijk te realiseren. Hieronder lees je hoe het ervoor staat!

Na de aankondiging van minister De Jonge in januari dat pleegzorg standaard verlengd zou moeten worden, stuurde hij in februari een brief naar de Tweede Kamer waarin hij toelichtte hoe hij dit zou gaan doen. In de brief stond dat hij in gesprek wilde gaan met gemeenten, pleegzorgorganisaties, pleegouders en -jongeren om te verkennen hoe verlengde pleegzorg mogelijk gemaakt zou worden.

De uitkomsten van de verkenning werden half april gepresenteerd in het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Hierin stond dat er een bestuurlijke afspraak gemaakt wordt tussen het ministerie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In die afspraak staat dat pleegzorg standaard tot 21 verlengd wordt en indien nodig tot 22 of 23. De bestuurlijke afspraak gaat op 1 juli in. Daarnaast wordt bekeken welke aanpassingen er nodig zijn in de Jeugdwet om ook daarin het standaard verlengen van pleegzorg vast te leggen.

Vervolgens is het aan gemeenten om uitvoering te geven aan deze bestuurlijke afspraak. Hierover gingen we in april in gesprek op een bijeenkomst die we samen met het Nederlands Jeugdinstituut organiseerden. Op deze bijeenkomst werd gesproken over de financiering, maatwerkoplossingen, terugkeeropties, ondersteuning en mentoren voor pleegjongeren. Daarnaast moet in veel gemeenten het beleid aangepast worden, zodat verlengde pleegzorg de norm wordt. Het verslag van die bijeenkomst kun je hier downloaden.

Op 25 mei is de financiering van het plan goedgekeurd door de ministerraad. Daarmee is de laatste drempel genomen om verlenging van pleegzorg voor iedere pleegjongere mogelijk te maken. Op het moment zijn er nog een aantal onduidelijkheden, bijvoorbeeld hoe de aanvraagprocedures eruit gaan zien en of jongeren die al achttien zijn ook nog in aanmerking komen voor verlengde pleegzorg.  Hierover hebben we een brief naar de partijen gestuurd, zodat hierover snel duidelijkheid komt.

Wij starten op 1 juli een Meldpunt Verlengde Pleegzorg, waar pleegouders terecht kunnen met vragen, opmerkingen en verbeterpunten met betrekking tot de nieuwe regeling. Uiteraard houden we je op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

« Terug

Sluiten