Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Bijeenkomst voor gemeenten: 'Verlengde pleegzorg, ook in uw gemeente?'

Bijeenkomst voor gemeenten: 'Verlengde pleegzorg, ook in uw gemeente?'

Foto zaal met Jongwijs.jpegdinsdag 22 mei 2018 11:31

Op 17 april organiseerden we samen met het Nederlands Jeugdinstituut een werkbijeenkomst over verlengde pleegzorg. Op deze bijeenkomst gingen beleidsmedewerkers van gemeenten samen met pleegouders, pleegjongeren en andere betrokkenen in gesprek over de vraag hoe verlengde pleegzorg mogelijk gemaakt kan worden voor iedere jongere die dat nodig heeft.

Pleegouders en ervaringsdeskundigen van JongWijs en ExpEx vertelden tijdens de middag hoe zij de overgang naar zelfstandigheid hebben beleefd. Zij benadrukten het belang van goede ondersteuning en een sociaal netwerk waar pleegjongeren op terug kunnen vallen. "Het is alsof je vanuit een vissenkom in de oceaan terecht komt," volgens een van de JongWijzers. Ook werden de stroeve en onduidelijke procedures om verlengde pleegzorg aan te vragen benoemd, net als het gebrek aan terugkeeropties.

De dag voor de bijeenkomst werd het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ gepresenteerd. Daarin staat dat verlengde pleegzorg voor iedere pleegjongere mogelijk moet zijn als hij of zij daar behoefte aan heeft. De plannen uit het programma werden door Pieter Lammers, beleidsmedewerker van het ministerie van VWS, toegelicht op de bijeenkomst: het ministerie maakt een bestuurlijke afspraak met Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om pleegzorg voortaan standaard te verlengen tot 21. Daarnaast verkent het ministerie op welke manier de Jeugdwet moet worden aangepast zodat verlengde pleegzorg ook is vastgelegd in de wet. De bestuurlijke afspraak zou op 1 juli 2018 in moeten gaan.

De bijna veertig aanwezigen gingen vervolgens in gesprek over hoe gemeenten verlengde pleegzorg goed kunnen regelen en wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Hierbij werd aangegeven dat gemeenten toe moeten naar een 'ja, tenzij-beleid', waarbij het verlengen van pleegzorg de standaard wordt en de pleegzorg alleen beëindigd wordt als daar een goede reden voor is. Verder werd er onder andere gesproken over financiering, maatwerkoplossingen, terugkeeropties, ondersteuning en mentoren voor pleegjongeren. De uitkomsten van de gesprekken zijn terug te vinden in het verslag, dat te downloaden is via de button hieronder. 

Download verslag

« Terug

Sluiten