Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Project ‘Train de trainer’ van start

Project ‘Train de trainer’ van start

180219_versterken_illustratie_gezin.jpgmaandag 14 mei 2018 14:20

Als pleeg- of gezinshuisouder heb je veel praktijkkennis waarmee je andere pleeg- of gezinshuisouders zou kunnen helpen. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigen als trainer werkt. Het leidt tot betere trainingen die beter passen in de dagelijkse praktijk binnen gezinshuizen en pleeggezinnen. Het aanboren van die bron van ‘ervaringsdeskundigheid’ is één van de doelen van het project ‘Train de trainer’, dat onderdeel uitmaakt van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’. Daarnaast richt het project zich ook op de ontwikkeling van de trainingsvaardigheden van professionals in de pleegzorg. Het project ging in april officieel van start.

Met de ‘Train de trainer-module’ worden pleeg- en gezinshuisouders en pleegzorgprofessionals opgeleid om andere pleeg- en gezinshuisouders te scholen. Initiatiefnemers Annemieke de Vries van het Gezinspiratieplein en adviseur en trainer Bep van Sloten vonden elkaar in de ambitie om pleegouders beter toe te rusten om hun praktijkkennis over te dragen. Bep: “Trainen is een echt vak. Of je nu een gemotiveerde pleegouder, deskundige pleegzorgbegeleider of een gedreven gedragswetenschapper bent, het wil nog niet zeggen dat je die kennis ook goed kunt overbrengen. Maar dat kun je wel leren.”

Europees project
Bep heeft jarenlange ervaring in de pleegzorg; eerst als pleegouder, later op professioneel vlak als adviseur en trainer. Tussen 2005 en 2007 was zij namens de IFCO (International Foster Care Organisation) betrokken bij de ontwikkeling van een Europees ‘train de trainer-project’ voor pleegouders uit Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Italië en Polen. Annemieke was meteen enthousiast toen Bep haar over dit project vertelde: “Er ligt daar al zoveel goed materiaal op de plank, dat moeten we gewoon benutten voor pleeg- en gezinshuisouders in Nederland. Daarom zijn wij aan de slag gegaan. De uitwerking van onze plannen liep synchroon met de start van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’, waar we het project in konden onderbrengen. Hierdoor hebben we de ruimte om de training te ontwikkelen, want er gaat natuurlijk tijd en geld in zitten.”

De eerste stap in het project is het herschrijven van het materiaal van het Europese project. Bep: “Niet alleen omdat de Nederlandse situatie natuurlijk anders is dan die in andere Europese landen, maar ook omdat de module tussen 2005 en 2007 is ontwikkeld. We moeten het materiaal dus aanpassen aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarbij gebruiken we ook kennis uit andere soorten trainingen om maximaal up to date te zijn en gebruik te maken van nieuwe technieken zoals e-learning. Door mijn werk in verschillende landen in de afgelopen jaren weet ik inmiddels ook goed wat wel en niet werkt.”

Pleegouder met plezier
Dit najaar start een eerste pilot. Annemieke kijkt uit naar de pilot: “Dan gaan we de training testen onder pleeg- en gezinshuisouders en pleegzorgwerkers. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van het hele programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ dat we voor hen, maar vooral ook mét hen werken. Zij kunnen ons immers zelf het beste vertellen waar ze behoefte aan hebben. Na de pilot streven we ernaar om de module begin 2019 beschikbaar te maken. Zodat meer ervaringsdeskundigheid gedeeld kan worden en pleeg- en gezinshuisouders hun belangrijke taak voor kwetsbare kinderen kunnen volbrengen.”

Het project 'Train de trainer' is onderdeel van het programma 'Versterken van de kracht van pleegouders'. Op 31 mei is er een werkbijeenkomst waarbij Bep en Annemieke een deelsessie verzorgen en verder ingaan op het project. Aanmelden voor de werkbijeenkomst kan via deze link. Meer informatie over het programma is hier te vinden. Het project wordt mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels.

« Terug

Sluiten