Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Programma Zorg voor Jeugd: standaard pleegzorg tot 21 en pleeggezinnen ondersteunen door uitvoering actieplan

Programma Zorg voor Jeugd: standaard pleegzorg tot 21 en pleeggezinnen ondersteunen door uitvoering actieplan

maandag 16 april 2018 17:20

Vandaag is het actieprogramma Zorg voor Jeugd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het programma staat onder meer dat pleegzorg standaard tot 21 verlengd wordt. Deze wijziging moet op 1 juli 2018 ingaan. Om pleeggezinnen te ondersteunen, wordt het Actieplan Pleegzorg verder uitgevoerd.

Verlengde pleegzorg tot 21
Door middel van een bestuurlijke afspraak wordt geregeld dat iedere pleegjongere voortaan standaard tot zijn of haar 21e in een pleeggezin mag blijven wonen. Als het nodig is, wordt pleegzorg tot 22 of 23 jaar verlengd. Het ministerie van Volksgezondheid is in gesprek met onder andere gemeenten om deze wijziging per 1 juli 2018 in te laten gaan. De bestuurlijke afspraak geldt totdat standaard pleegzorg tot 21 ook is vastgelegd in de Jeugdwet.

Actieplan pleegzorg
In het programma staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, op moeten kunnen groeien in een gezin. Dat stond ook al in de Jeugdwet, maar uit evaluaties van die wet blijkt dat het aantal kinderen dat opgevangen wordt in een pleeggezin of gezinshuis niet toeneemt, terwijl het aantal kinderen dat in een instelling woont wel groeit. Om kinderen ‘zo thuis mogelijk’ op te laten groeien, worden nieuwe vormen van kleinschalige, gezinsgerichte en perspectiefbiedende voorzieningen ontwikkeld. Ook moet de opvang van kinderen in pleeggezinnen ondersteund worden door het uitvoeren van het Actieplan Pleegzorg. In dat plan is onder andere aandacht voor het werven van meer pleegouders, het verbeteren van de ondersteuning aan pleegouders om breakdowns te voorkomen en het verbeteren van screening en matching.

Verbeterpunten jeugdhulp
Met het actieprogramma Zorg voor Jeugd moet jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen. Daarvoor zijn zes actielijnen opgesteld, waarin naast de onderwerpen hierboven nog een groot aantal verbeterpunten staat. Zo krijgt ieder kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor, die dichtbij het kind staat. Om jongeren goed voor te bereiden op hun toekomst, wordt er met iedere jongere een toekomstplan gemaakt voor na zijn of haar achttiende. Ook moet separatie in de gesloten jeugdhulp vanaf 2021 verleden tijd zijn.

De NVP is blij met de maatregelen en verbeterpunten op het gebied van pleegzorg in het programma. De acties in het programma Zorg voor Jeugd zijn een stap in de goede richting om de pleegzorg nog verder te verbeteren. 

Het actieprogramma Zorg voor Jeugd is hier te downloaden, de bijbehorende brief aan de Tweede Kamer staat hier

« Terug

Sluiten