Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Verslag en adviezen gesprek pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders

Verslag en adviezen gesprek pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders

woensdag 04 april 2018 09:58

Eind 2017 en begin 2018 heeft de NVP drie gesprekken georganiseerd tussen pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders. Van de gesprekken is een verslag gemaakt met adviezen om de samenwerking tussen de drie partijen te verbeteren.

De gesprekken die we organiseerden, hadden als titel 'Waarom doe ik wat ik doe?' Het doel van deze gesprekken was om het onderlinge begrip te vergroten en meer inzicht te krijgen in elkaars motivaties en beweegredenen. In de gesprekken gingen pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders die elkaar niet kenden in gesprek om dit duidelijk te krijgen. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken is een verslag gemaakt met daarin acht adviezen om de samenwerking te verbeteren. Het verslag is hier te vinden.

Leidraad
Naast het verslag hebben we ook een leidraad gemaakt om een gesprek tussen pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders te organiseren. In deze leidraad staan de doelen, benodigdheden en werkvormen beschreven die gebruikt kunnen worden in de gesprekken. Je vindt de leidraad hier

Ontwikkelplaatsen
De gesprekken worden gevoerd in het kader van de Ontwikkelplaatsen van het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. In de Ontwikkelplaatsen worden gemeenten, organisaties en zorgverleners ondersteund om de jeugdhulp en jeugdbescherming verder te professionaliseren. Meer informatie is te vinden op de website van het programma

Naar het verslag

« Terug

Sluiten