Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Actieplan pleegzorg: hoe staat het ervoor?

Actieplan pleegzorg: hoe staat het ervoor?

donderdag 22 maart 2018 11:17

In mei 2017 werd het Actieplan pleegzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en kijken we hoe het ervoor staat. We hebben de actielijnen uit het Actieplan en de acties die daaruit voortgekomen zijn op een rijtje gezet en toegelicht.

 1. Continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar
  Verlengde pleegzorg
  Er is in het Actieplan veel aandacht voor verlengde pleegzorg. Minister De Jonge van VWS sprak zich al uit over verlengde pleegzorg: wat hem betreft moet pleegzorg standaard verlengd kunnen worden tot een pleegkind 21 wordt. Op dit moment maken gemeenten, die hun beleid hierop aan zouden moeten passen, pas op de plaats als het gaat over het verlengen van pleegzorg. Zij wachten af met welke plannen De Jonge komt. In april komt minister De Jonge in het programma Zorg voor jeugd met een concreet voorstel en tijdspad over het standaard mogelijk maken van pleegzorgverlenging.

  Programma 16-27
  Naast deze ontwikkelingen werkt het NJi aan het programma 16-27. In dit programma werken ze samen met de VNG, Movisie en Divosa aan een soepelere overgang rond de 18e verjaardag van een jongere. Het programma richt zich op het hele spectrum van jeugdhulp om zo de overgang van jeugdhulp naar volwassenzorg te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.16-27.nl.

  Actieonderzoek breakdown
  Om breakdowns te voorkomen, start het NJi met een actieonderzoek. In dit onderzoek wordt niet alleen onderzocht hoe breakdowns voorkomen kunnen worden, maar worden ook acties opgenomen om hier direct mee aan de slag te gaan. Het NJi werkt in dit onderzoek samen met de NVP, pleegzorgorganisaties en andere partners. De verwachting is dat dit onderzoek op korte termijn van start gaat.

 2. Toerusten van pleegouders
  Versterken van de kracht van pleegouders
  Om de toerusting van pleegouders te verbeteren, is het programma Versterken van de kracht van pleegouders gestart. Jeugdzorg Nederland en de NVP werken samen aan het structureel verbeteren van het scholingsaanbod voor pleegouders, zodat leren en jezelf blijven ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het pleegouderschap. Meer informatie vind je hier.

  Onafhankelijk informatiepunt
  In het Actieplan staat dat er een onafhankelijk informatiepunt moet komen voor pleegouders. De helpdesk van de NVP vervulde die functie al en zal dat ook blijven doen. Vorig jaar is de helpdesk verder geprofessionaliseerd en beantwoordden we anderhalf keer zoveel vragen als het jaar daarvoor. In de komende periode onderzoeken we de mogelijkheden om de ondersteuning in de helpdesk uit te breiden, zodat we nog meer vragen van pleeggezinnen kunnen beantwoorden en (juridisch) advies kunnen geven.

  Kosten van pleegzorg
  Om in kaart te brengen wat pleegzorg kost en of de vergoedingen die je hiervoor als pleegouder ontvangt toereikend zijn, start in maart een onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys. Doel is om de knelpunten in kaart te brengen die betrekking hebben op kosten die je maakt als pleegouder en de vergoedingen die je daarvoor ontvangt. Het onderzoek richt zich ook op kosten van pleegzorg en aanbestedingstrajecten. Iedere pleegouder ontvangt in maart een mail van zijn of haar pleegzorgorganisatie met een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek.

 3. Werven en screenen van pleegouders
  Werving van pleegouders
  Om voldoende nieuwe pleegouders te vinden, loopt sinds 2015 de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ van Pleegzorg Nederland. Deze campagne is verlengd tot 2019. Ondanks deze campagne dreigt er nog steeds een tekort aan pleegouders. Vorig jaar evalueerde Pleegzorg Nederland de campagne. Hieruit bleek dat er veel interesse was om pleegouder te worden: er werden meer informatiepakketten aangevraagd als gevolg van de campagne. Maar omdat minder mensen de stap zetten om daadwerkelijk pleegouder te worden, nam het aantal pleegouders in 2016 juist af. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt om de campagne te verbeteren, zodat er voldoende pleegouders zijn om ieder kind een geschikte plek te bieden. Cijfers over het aantal pleegouders en pleegkinderen in 2017 worden voor de zomer verwacht.

 4. De positie van pleegzorg als vorm van jeugdhulp
  Jeugdhulp in Gezinsvormen
  Om gemeenten beter gebruik te laten maken van de mogelijkheden die gezinsvormen bieden in het opvangen van kinderen die niet meer thuis wonen, is het programma jeugdhulp in gezinsvormen gestart. Dit programma wordt uitgevoerd door de NVP, het NJi, VNG en Jeugdzorg Nederland en liep al voordat het actieplan er was. Het is verlengd om gemeenten nog beter op weg te helpen om jeugdhulp in gezinsvormen een goede plek te geven in hun beleid. Er werd al een handreiking voor gemeenten gemaakt die hierbij helpt. Vervolgens zijn in het tweede deel van het programma gemeenten ondersteund die vragen hadden over jeugdhulp met betrekking tot hun beleid. In het volgende deel willen we een beweging in gang zetten om de ambities en voornemens die gemeenten hebben, om te zetten in daadwerkelijke verandering. Meer informatie vind je hier.

« Terug

Sluiten