Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Screening pleegouders Gelderland onvoldoende

Screening pleegouders Gelderland onvoldoende

woensdag 07 maart 2018 12:07

Pleeggezinnen in Gelderland worden onvoldoende gescreend, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die onderzochten een zaak uit 2011, waarbij een minderjarige werd misbruikt door een pleegouder. De inspecties bekeken ook het huidige screeningsproces. Dat vertoont in Gelderland, maar ook op andere plaatsen, ook nu nog kwetsbaarheden.

Als kinderen worden geplaatst in een gezin uit hun eigen netwerk, moet binnen dertien weken een screening van de pleegouders plaatsvinden en moet er een VGB (Verklaring Geen Bezwaar) worden afgegeven. Bij bestandspleegouders vindt die screening al plaats voordat er een plaatsing is. In 2011 werden pleegkinderen geplaatst bij een gezin dat niet vooraf was gescreend, maar ook niet tot het eigen netwerk behoorde. Er werd een netwerkscreening gestart, maar die werd na meer dan veertig weken gestopt nadat de politie meldde dat de pleegouder een strafblad had. Hierop werden de kinderen bij het gezin weggehaald.

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en pleegzorgorganisatie Pactum hebben maatregelen genomen om sneller en beter te kunnen screenen, maar er zijn nog steeds kwetsbaarheden in het proces. Als niet alle bewoners van het adres van de pleegouder toestemming geven voor de screening, kan dit bijvoorbeeld voor vertraging zorgen. Ooklukt het de RvdK niet om aanvullende onderzoeken binnen acht weken af te ronden. De inspecties signaleren dat de keuze voor het plaatsen van kinderen soms op basis van onvolledige beelden wordt gemaakt. Dat komt onder meer door een hoge werkdruk.

Deze kwetsbaarheden kunnen ook buiten Gelderland spelen en daarom hebben de inspecties aan Jeugdzorg Nederland gevraagd om te kijken of het huidige proces nog volstaat. Indien nodig moeten nieuwe afspraken gemaakt worden, zodat kinderen veilig opgevangen kunnen worden in een pleeggezin. Over een half jaar worden de inspecties geïnformeerd en kijken zij of verdere acties nodig zijn.

« Terug

Sluiten