Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

‘Persoonlijke voorkeur bepaalt uithuisplaatsing kind’

‘Persoonlijke voorkeur bepaalt uithuisplaatsing kind’

dinsdag 06 februari 2018 15:33

Of een kind uit huis geplaatst wordt, is afhankelijk van de persoonlijke opvattingen en voorkeuren van hulpverleners. Er zijn daarom meer maatregelen nodig om eenduidige besluiten over uithuisplaatsingen te kunnen nemen. Dat stelt Cora Bartelink, die vorige week promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op dit onderwerp.

De methodes die gebruikt worden om een besluit te nemen over uithuisplaatsing bij kindermishandeling, spelen slechts een beperkte rol in de beslissing. Ze helpen om alle onderdelen langs te lopen, maar dit leidt niet altijd tot een eenduidig oordeel. Professionals zijn het regelmatig niet met elkaar eens, omdat ze zich laten leiden door hun persoonlijke redenering en opvattingen op het gebied van kindermishandeling en uithuisplaatsing.

Cora Bartelink, die op 1 februari promoveerde aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, pleit daarom om aanvullende manieren te zoeken om de besluitvorming te verbeteren. Zij denkt aan meer gedeelde besluitvorming door professionals met de ouders en kinderen en door professionals in teams. Professionals moeten daardoor transparanter zijn.   

Bartelink onderzocht het besluitvormingsproces van professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Ze werkt bij het Nederlands Jeugdinstituut als onderzoeker en adviseur in het programma Veilig Opgroeien en voerde daar ook haar onderzoek uit. Het onderzoek werd gefinancierd door het NJi, ZonMw, Stichting Kinderpostzegels en de RUG. Meer informatie is te vinden op de site van de RUG.

« Terug

Sluiten