Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Regeerakkoord: actieplan uitvoeren om pleegouders te ondersteunen

Regeerakkoord: actieplan uitvoeren om pleegouders te ondersteunen

2879701167_c23a58318d_z.jpgwoensdag 11 oktober 2017 16:00

Het uitvoeren van het Actieplan Pleegzorg moet bijdragen aan de verbetering van werving en ondersteuning van pleegouders. Dat staat in het regeerakkoord dat gisteren gepresenteerd werd. Het kabinet onderschrijft in het regeerakkoord het belang van opgroeien in een gezinssituatie als een kind niet meer bij de eigen ouders kan wonen.

In het regeerakkoord staat het volgende: 'Als het thuis niet meer gaat, moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur - als dit in het belang van het kind is - in een pleeggezin of gezinshuis. Daarbij is ruimte voor innovatie. We voeren het Actieplan Pleegzorg samen met de sector voortvarend uit om voldoende pleegouders te werven en te ondersteunen.' 

In de Jeugdwet uit 2015 staat dat het de voorkeur heeft om kinderen op te vangen in een gezin als zij niet meer thuis kunnen wonen. Het nieuwe kabinet volgt die lijn in het regeerakkoord. Er is door deze Jeugdwet en de transformatie naar gemeenten veel veranderd in de jeugdhulp, maar blijven innoveren is nodig om de veranderingen duurzaam te maken en de jeugdhulp nog verder te verbeteren. 

Het uitvoeren van het Actieplan Pleegzorg kan hieraan een bijdrage leveren. Het actieplan bestaat uit vier actielijnen waarin aandacht is voor breakdowns, 18+-problematiek, ondersteuning en toerusting van pleegouders, werving van nieuwe pleegouders, het jeugdzorgbeleid van gemeenten en de betrokkenheid van pleegouders hierbij. Het actieplan werd eind mei naar de Tweede Kamer gestuurd. De NVP werkt samen met onder meer Jeugdzorg Nederland, NJi, VNG en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie aan het uitvoeren van het actieplan. 

Innoveren en het uitvoeren van het actieplan zijn goede stappen om de pleegzorg in Nederland te verbeteren. Samen met de pleeggezinnen in Nederland draagt de NVP daaraan bij.

Het hele regeerakkoord is hier te vinden. Meer informatie over het actieplan lees je hier

« Terug

Sluiten