Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Investeer in pleegouders om dreigend tekort te voorkomen

Investeer in pleegouders om dreigend tekort te voorkomen

dreamstime_m_38667416.jpgdonderdag 29 juni 2017 14:00

‘Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over een dreigend tekort aan pleegouders’, schreef de NOS vanmorgen. Daarbij roept Pleegzorg Nederland op om geld beschikbaar te blijven stellen voor de werving van nieuwe pleegouders. Maar het dreigende tekort moet niet alleen opgelost worden door in te zetten op de werving van nieuwe pleegouders, maar vooral ook door te investeren in de pleegouders die er nu zijn.

Het aantal nieuwe pleegouders is in 2016 met 15% gedaald en voor het eerst in vijf jaar is de uitstroom van pleegouders groter dan de instroom, staat in de Factsheet Pleegzorg 2016. Daardoor dreigt een tekort aan pleegouders, want de vraag naar pleegzorg stijgt. De werving van voldoende nieuwe pleeggezinnen is daarom erg belangrijk. Maar even belangrijk is het behouden van de huidige pleegouders. Jaarlijks stoppen er bijna 3.000 pleeggezinnen op een totaal van ruim 16.000. Door deze gezinnen te behouden, kan een tekort voorkomen worden. Daarvoor moeten knelpunten die voor pleegouders reden zijn om ermee te stoppen aangepakt worden.

In een meldactie die de NVP vorig jaar hield, noemen pleegouders dat er te weinig tijd en aandacht is voor begeleiding en ondersteuning. Ook trage besluitvorming en bureaucratie is een groot probleem: pleegouders worden regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd. Tot slot noemen pleegouders een gebrek aan expertise bij gemeenten, wijkteams, pleegzorgwerkers en voogden. Door knelpunten aan te pakken, haken pleegouders minder snel af.

Pleegouders zijn vrijwilligers die een belangrijke taak op zich nemen: de zorg voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen. Zorg ervoor dat zij zich bezig kunnen houden met die zorg en dat dit niet onmogelijk wordt gemaakt door allerlei randzaken waar zij zich mee bezig moeten houden. Op die manier houden pleegouders het beter vol en kan de uitstroom tegengegaan worden.

Het onlangs verschenen Actieplan Pleegzorg is een goede stap om de knelpunten aan te pakken: er is aandacht voor breakdowns, 18+-problematiek en ondersteuning en toerusting van pleegouders. Ook het jeugdzorgbeleid van gemeenten, de belangrijke rol die zij spelen in de ondersteuning van pleegouders en de betrokkenheid van pleegouders bij het gemeentebeleid komen aan bod. Voor de werving van nieuwe pleegouders is ook aandacht in het actieplan.  

Door goede randvoorwaarden te creëren blijven pleegouders behouden. Dat maakt het pleegouderschap ook aantrekkelijker voor nieuwe pleegouders. Zo snijdt het mes aan twee kanten en kan een dreigend tekort aan pleegouders effectief worden aangepakt.

« Terug

Sluiten