Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Actieplan Pleegzorg pakt knelpunten pleegzorg aan

Actieplan Pleegzorg pakt knelpunten pleegzorg aan

woensdag 31 mei 2017 12:21

Het Actieplan Pleegzorg is op 30 mei naar de Tweede Kamer gestuurd. Langs vier actielijnen worden actuele vraagstukken en knelpunten in de pleegzorg aangepakt. De NVP heeft meegewerkt aan het actieplan.

Onder de vier actielijnen is er onder meer aandacht voor breakdowns, 18+-problematiek, ondersteuning en toerusting van pleegouders, werving van nieuwe pleegouders, het jeugdzorgbeleid van gemeenten en de betrokkenheid van pleegouders hierbij. Concrete actiepunten zijn het inrichten van een onafhankelijk informatie- en ondersteuningspunt voor pleegouders en onderzoek of de tarieven die gemeenten hanteren bij het aanbesteden van hun pleegzorgtaken wel kostendekkend zijn (inclusief de wettelijk verplichte pleegvergoeding en de bijzondere kosten). Ook het project 'Investeren in de kracht van pleegouders' en 'Jeugdhulp in gezinsvormen', waaraan de NVP meewerkt, maken deel uit van het actieplan. 

De afgelopen maanden hebben de NVP, Jeugdzorg Nederland, NJI, VNG, de ministeries van VWS en VenJ samengewerkt om dit actieplan op te stellen. Ook andere organisaties, waaronder pleeggrootouderorganisatie SBPN en het Landelijk Overleg PleegOuderRaden (LOPOR) en een aantal gemeenten zijn hierbij betrokken. Het actieplan werd in november 2016 toegezegd aan de Tweede Kamer door staatssecretaris Van Rijn.

Het actieplan komt op het moment dat uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal plaatsingen in pleeggezinnen stabiliseert, terwijl jeugdhulp met verblijf toeneemt. Ook loopt het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders terug. Hoog tijd dus om in actie te komen en pleegzorg de aandacht te geven die het verdient. Daarvoor is dit actieplan een goed uitgangspunt. De NVP werkt de komende tijd aan de uitvoering - en waar nodig uitbreiding - van het actieplan, zodat kinderen die dat nodig hebben een duurzame plek kunnen krijgen in een pleeggezin. 

Benieuwd naar het actieplan? De brief aan de Kamer vind je hier. Het hele actieplan kun je hier lezen. 

« Terug

Sluiten