Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pleegoudervoogdij

Pleegoudervoogdij

Als iemand anders dan de eigen ouders het gezag over een kind krijgt, noemen we die persoon de voogd. De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger en neemt de belangrijke beslissingen over het kind. Meestal werkt de voogd bij een gecertificeerde instelling, maar ook familieleden of de pleegouders kunnen voogd van een kind zijn. Als pleegouders de voogdij hebben, worden ze pleegoudervoogd genoemd.

Verbeteragenda Pleegoudervoogdij

Pleegoudervoogden zijn zeer tevreden over de kwaliteit en de frequentie van de begeleiding die zij krijgen vanuit de pleegzorgorganisatie. Daarentegen is de informatievoorziening over pleegoudervoogdij ondermaats en duurt het proces om pleegoudervoogd te worden te lang.

In augustus 2017 heeft de NVP een meldactie georganiseerd waarin we pleegouder vroegen naar hun ervaringen met pleegoudervoogdij. De verbeterpunten zij aandroegen, staan in de Verbeteragenda Pleegoudervoogdij. Klik op de link hieronder om de verbeteragenda te downloaden. 

Informatiebrochure pleegoudervoogdij

Veel informatie over pleegoudervoogdij is te vinden in de brochure Pleegoudervoogdij van Pleegzorg Nederland. De brochure is online te lezen.

Brochure pleegoudervoogdij

Blogs over pleegoudervoogdij

In een serie blogs geven we uitleg over pleegoudervoogdij: waar moet je rekening mee houden als je pleegoudervoogdij overweegt, hoe word je pleegoudervoogd, wat verandert er als je pleegoudervoogd wordt en wat zijn je mogelijkheden als je geen pleegoudervoogd meer wilt zijn? Je vindt de blogs hieronder.

 1. Hoe kun je pleegoudervoogdij beëindigen?

  15 juli 2019 om 16:00 door Ruby

  In een eerdere blog hebben we uitgelegd hoe de procedure verloopt om pleegoudervoogd te worden. Pleegoudervoogdij hoeft niet definitief te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de voogdij van pleegouders beëindigd worden door de rechter. In dit blog leggen we uit op welke manier pleegoudervoogdij beëindigd kan worden.

  Lees meer over "Hoe kun je pleegoudervoogdij beëindigen?"

 2. Pleegoudervoogdij: praktische zaken regelen

  13 juni 2019 om 17:00 door Ruby, Evelien

  In de vorige blogs hebben we uitgelegd waar je op moet letten als je pleegoudervoogdij overweegt en hoe de procedure verloopt om pleegoudervoogd te worden. Ben je pleegoudervoogd? Dan is het raadzaam en soms zelfs verplicht om een aantal praktische zaken goed te regelen. We leggen het uit in dit blog.

  Lees meer over "Pleegoudervoogdij: praktische zaken regelen"

 3. Hoe kun je pleegoudervoogd worden?

  28 mei 2019 om 13:00 door Ruby, Evelien

  look-1434836.jpg

  Als je als pleegouder langere tijd voor een pleegkind zorgt, kun je pleegoudervoogd worden. Waar je op moet letten als je pleegoudervoogdij overweegt, lees je in onze vorige blog. Heb je besloten dat je pleegoudervoogd wilt worden en wil je weten hoe de procedure verloopt? We leggen de verschillende mogelijkheden uit in deze blog.

  Lees meer over "Hoe kun je pleegoudervoogd worden?"

 4. Waar moet je op letten als je pleegoudervoogdij overweegt?

  9 mei 2019 om 16:00 door Evelien

  Als je als pleegouder langere tijd voor een pleegkind zorgt, kan de voogd vragen of je pleegoudervoogd wilt worden van je pleegkind. Wil je weten wat het inhoudt om pleegoudervoogd te worden en wat belangrijk is om te overwegen voordat je een besluit neemt? Dat leggen we uit in deze blog.

  Lees meer over "Waar moet je op letten als je pleegoudervoogdij overweegt?"

Tips en adviezen van pleegouders

In augustus 2017 organiseerden we een meldactie over pleegoudervoogdij. We vroegen pleegouders naar hun ervaringen met pleegoudervoogdij, of ze nou pleegoudervoogd waren of niet. Dat leverde tientallen tips en adviezen op die we hebben verzameld. We hebben er vijf verzameld. 

Tips en adviezen

Als je er ruimte en gevoel voor hebt, zeg ik meteen doen. Bij twijfel niet doen: het is een opgave die veel liefde, tijd en aandacht vraagt.

Waarom wel of niet pleegoudervoogd worden?

We krijgen regelmatig de vraag of het een goed idee is om pleegoudervoogd te worden. Daarop is geen éénduidig antwoord te geven, omdat het afhangt van de situatie. Op de vraag waarom je wel of niet pleegoudervoogd zou worden, zeiden pleegouders het volgende:

Meer tips en adviezen van pleegouders over pleegoudervoogdij vind je hier

FAQ pleegoudervoogdij

 • Wat is pleegoudervoogdij en hoe word ik pleegoudervoogd?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017


  De pleegoudervoogd is de pleegouder die ook de voogdij over het pleegkind heeft. De pleegoudervoogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind en mag belangrijke beslissingen nemen over het pleegkind. Als je pleegkind onder voogdij van een gecertificeerde instelling staat of van een derde (een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een oma of een tante van het pleegkind) dan kun je als pleegouder op deze manier de voogdij krijgen:
  • De gecertificeerde instelling of de natuurlijke persoon vraagt de rechter om zich van de voogdij te ontslaan en de pleegouder verklaart zich bereid om de voogdij op zich te nemen;
  • De pleegouder vraagt de rechter om hem als voogd te benoemen;
  • De pleegouder vraagt de rechter om de voogdij van de gecertificeerde instelling of de natuurlijke persoon te beëindigen en zichzelf als voogd te benoemen.  
  Bij de laatste twee mogelijkheden moet je een advocaat inschakelen, die voor jou een verzoek indient bij de rechtbank. Je kunt in je eentje pleegoudervoogd worden of samen met je partner. Als je samen met je partner pleegouder bent, kunnen jullie samen met de voogdij worden belast. In dat geval zijn beide pleegouders pleegoudervoogd. Je kunt er ook voor kiezen om één van de twee partners tot pleegoudervoogd te benoemen; de andere partner blijft dan pleegouder zonder voogdij. 

  Een uitgebreide brochure over (de gevolgen van) pleegoudervoogdij is hier te bekijken.

 • Wat is het verschil tussen eenhoofdige en gezamenlijke pleegoudervoogdij?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Bij eenhoofdige pleegoudervoogdij wordt één van de pleegouders pleegoudervoogd. Bij gezamenlijke pleegoudervoogdij worden beide pleegouders pleegoudervoogd. Zolang er een pleegzorgcontract is, is er geen verschil tussen eenhoofdige en gezamenlijke pleegoudervoogdij. Maar let op:

  • Als het pleegkind niet langer bij de pleegoudervoogd(en) kan blijven wonen (en bijvoorbeeld naar een instelling gaat), dan wordt het pleegzorgcontract door de pleegzorgorganisatie ontbonden. Door het ontbreken van een pleegzorgcontract wordt de pleegoudervoogd juridisch gezien enkel een 'voogd' en de pleegzorgvergoeding wordt stopgezet. Gezamenlijke voogden worden onderhoudsplichtig voor het kind. Deze onderhoudsplicht geldt niet voor de eenhoofdige voogdij.
  • Een voorwaarde voor officiële pleegzorg is dat er vanuit de gemeente een indicatie pleegzorg wordt afgegeven. Als het goed gaat met het kind - er is geen hulpvraag meer en de verzorging en beslissingsbevoegdheid liggen bij de pleegoudervoogden - kan de gemeente beslissen om geen pleegzorgindicatie af te geven voor pleegzorg. Het pleegzorgcontract wordt dan ontbonden, de pleegzorgvergoeding vervalt en gezamenlijk voogden worden onderhoudsplichtig.

  De mogelijkheid bestaat om je als voogd door de rechter te laten ontslaan uit de voogdij. Als de rechter daartoe overgaat verlies je de zeggenschap over het kind en ben je dus geen wettelijk vertegenwoordiger meer voor het kind. Je bent dan ook niet langer onderhoudsplichtig.

 • Welke rechten en plichten heeft een pleegoudervoogd?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Een pleegoudervoogd is voogd en daardoor wettelijk vertegenwoordiger van het pleegkind.

  Rechten

  • Beslist over belangrijke zaken voor het pleegkind, bijvoorbeeld over de schoolkeuze, medische handelingen, op vakantie gaan naar het buitenland met het pleegkind en kan een bankrekening openen voor het pleegkind
  • Ontvangt pleegzorgvergoeding en bijzondere kostenvergoeding
  • Heeft minstens één keer per jaar een contactmoment met de pleegzorgorganisatie
  • Mag het dossier van het pleegkind inzien

  Plichten

  • Beslist over omgangsmomenten tussen de biologische ouder en het pleegkind en leeft deze na
  • Is aansprakelijk voor het pleegkind tot 14 jaar, afhankelijk van de omstandigheden tot 16 jaar
  • Vraagt extra zorg voor het pleegkind aan
  • Sluit verzekeringen af voor ziektekosten, aansprakelijkheid en (eventueel) begrafenis
  • Heeft minstens één keer per jaar een contactmoment met de pleegzorgorganisatie
  • NB: enkel bij gezamenlijke pleegoudervoogden waarvan het kind elders verblijft (bijvoorbeeld in een instelling) worden de gezamenlijk voogden onderhoudsplichtig

  Het is dringend aan te raden om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, omdat pleegoudervoogden in een rechtszaak kunnen worden gedaagd door de biologische ouder en de kosten hoog kunnen oplopen zonder rechtsbijstandsverzekering.

 • Heeft de pleegoudervoogd recht op begeleiding en een pleegvergoeding?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017


  De pleegoudervoogd heeft een pleegcontract met de pleegzorgaanbieder en behoudt daarmee het recht op begeleiding en een pleegvergoeding voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Dit geldt ook wanneer jullie samen met de voogdij zijn belast en beiden pleegoudervoogd zijn. Een pleegoudervoogd heeft recht op minstens één keer per jaar begeleiding van de pleegzorgorganisatie. Uit onze meldactie Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)? blijkt dat pleegoudervoogden gemiddeld vier keer per jaar begeleiding krijgen. Het is afhankelijk van de omstandigheden hoeveel begeleiding er nodig is.

 • Is de pleegoudervoogd onderhoudsplichtig voor het pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 18-09-2019


  De pleegoudervoogd die als enige de voogdij over het pleegkind heeft, heeft geen onderhoudsplicht voor het pleegkind. De juridische ouder(s) blijven hiervoor verantwoordelijk. Ook gezamenlijke pleegouders zijn niet onderhoudsplichtig voor hun pleegkind zolang er een pleegcontract is met de pleegzorgaanbieder. De onderhoudsplicht blijft dan bij de juridische ouder(s). Dit verandert echter wanneer het pleegcontract wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat het pleegkind in een instelling wordt opgenomen. Indien er geen pleegcontract meer is, zijn de pleegoudervoogden (formeel gezien) niet langer pleegouders, maar alleen voogden van het pleegkind. In de wet staat dat gezamenlijke voogden onderhoudsplichtig zijn zolang de voogdij voortduurt, dus tot een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt (dus niet tot 21 jaar). 

 • Wij zijn als pleegoudervoogden onderhoudsplichtig geworden. Kunnen wij hier iets tegen doen?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Het kan voorkomen dat gezamenlijke pleegoudervoogden tegen hun wil onderhoudsplichtig zijn geworden voor hun pleegkind omdat het pleegcontract met de pleegzorgaanbieder is beëindigd. Hoewel er nog geen rechtspraak over bekend is, lijkt het juridisch gezien mogelijk dat de pleegoudervoogden de rechter vragen om één van hen te laten ontslaan van de voogdij. Als de rechtbank de beëindiging van de voogdij uitspreekt, is er nog één pleegoudervoogd, waardoor de onderhoudsplicht ophoudt. Het is ook mogelijk om de rechter te vragen om beide pleegoudervoogden van de voogdij te ontslaan. Dit heeft tot gevolg dat een voogd van de gecertificeerde instelling het gezag over het kind op zich zal nemen.

 • Moet ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

  Laatst gewijzigd op: 02-05-2018

  Het is dringend aan te raden om als pleegoudervoogd een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, hoewel het niet wettelijk verplicht is. Als bijvoorbeeld de biologische ouder een rechtszaak begint, dan kan de pleegoudervoogd tegenpartij worden in het geschil. De kosten voor een advocaat lopen dan snel op zonder rechtsbijstandverzekering. 

  Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, let dan op het volgende: Je mag als verzekerde niet op eigen initiatief een advocaat inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar. Het recht op vrije advocaatkeuze is niet aanwezig in de fase dat nog géén procedure gevoerd wordt. Schakel je in die fase toch zelf een advocaat in of zonder toestemming, dan worden de kosten niet vergoed. Als er een juridische of administratieve procedure wordt gevoerd is toestemming vragen in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag een eigen advocaat niet weigeren. Wel mogen er grenzen worden gesteld aan de vergoeding. Meestal mag je per procedure één keer een rechtshulpverlener kiezen.

 • Erft mijn pleegkind van mij doordat ik pleegoudervoogd ben?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016


  Een pleegkind blijft altijd erfgenaam van zijn juridische ouders en erft niet van zijn pleegouders, ook niet als zij de voogdij hebben. Dit komt omdat er geen familierechtelijke band is tussen het pleegkind en de pleegouders. Een pleegkind erft wel van zijn pleegouders in het geval dat het pleegkind is geadopteerd door de pleegouders. Door de adoptie ontstaat er namelijk wel een familierechtelijke band. Een andere mogelijkheid om van de pleegouders te erven is als zij dit expliciet in hun testament hebben opgenomen.  

 • Op welke manier kan ik bewijzen dat ik pleegoudervoogd ben?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Je kunt op verschillende manieren aantonen dat je pleegoudervoogd - en dus wettelijk vertegenwoordiger - van het pleegkind bent. Dit is bijvoorbeeld nodig als je op reis gaat naar het buitenland met het kind.

  • Als je tot voogd benoemd bent door de rechtbank, ontvang je de rechterlijke uitspraak op papier. Dit wordt een beschikking genoemd.
  • In het pleegzorgcontract wordt opgenomen dat je pleegoudervoogd bent.
  • In het gezagsregister is opgenomen wie de wettelijk vertegenwoordiger is van een kind. Zodra je (pleegouder)voogd bent van een kind, wordt dat dus geregistreerd. Je kunt een uittreksel uit het gezagsregister opvragen.
 • Hoe wordt de pleegoudervoogdij beëindigd?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016


  De pleegoudervoogdij kan worden beëindigd door de pleegoudervoogd(en) zelf of op verzoek van een ander.
  De pleegoudervoogd kan zelf de rechter vragen om ontslag van de voogdij als voldaan is aan een van de volgende gronden:

  • de pleegoudervoogd is ontslagen of de voogdij is beëindigd;
  • het gezag over het pleegkind wordt aan een of beide ouders toegekend;
  • de voogdij wordt aan een andere voogd toegekend. 

  Ook kan de rechtbank de voogdij van een pleegoudervoogd beëindigen als voldaan is aan een van de volgende gronden:

  • het pleegkind groeit zodanig op dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de voogd niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat is te dragen binnen een voor de persoon en ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn;
  • de pleegoudervoogd misbruikt het gezag;
  • de pleegoudervoogd beschikt niet over de ingevolge artikel 2 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie vereiste beginseltoestemming.
 • Kan ik als voogd pleegouder(voogd) worden?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Juridisch gezien is het mogelijk om als voogd pleegoudervoogd te worden. Als je in de praktijk voor het kind zorgt, kan je bij de gemeente vragen om een indicatie pleegzorg voor het kind. Vervolgens kan je je aanmelden bij een pleegzorgorganisatie die jou een pleegzorgcontract kan aanbieden. In de praktijk komt deze constructie echter niet vaak voor; als je bij de rechtbank de voogdij hebt aanvaard, dan zijn daarmee de verzorging en opvoeding van het kind en de zeggenschap over het kind samengebracht en heb je daarmee ook aanvaard dat je de kosten voor het kind op je neemt. Als je begeleiding nodig hebt bij de opvoeding van het kind, zal dit ambulante begeleiding van de gemeente zijn. Een gemeente zal dus (meestal) geen indicatie pleegzorg afgeven en de pleegzorgorganisatie biedt geen pleegzorgcontract aan, ondanks dat het in de wet niet is uitgesloten.

 • Krijgt mijn pleegkind een inwonende of uitwonende tegemoetkoming scholieren?

  Laatst gewijzigd op: 23-04-2019

  Als een pleegjongere 18 wordt en vmbo, havo of vwo volgt, kan de jongere een tegemoetkoming scholieren aanvragen.  

  Er is een basistoelage en een aanvullende toelage. Jongeren krijgen een hogere basistoelage wanneer zij 'uitwonend' zijn dan wanneer zij 'thuiswonend' zijn. Als de jongere in het pleeggezin woont krijgt hij of zij een uitwonende toelage, tenzij één of beide pleegouders de pleegoudervoogdij hadden. Uit de Wet tegemoetkoming scholieren volgt dat de jongere een thuiswonende toelage krijgt als er sprake was van pleegoudervoogdij. 

  De tegemoetkoming scholieren is aan te vragen bij DUO

Meer lezen over pleegoudervoogdij

Wil je meer lezen over pleegoudervoogdij? We hebben een aantal blogs en verhalen verzameld over pleegoudervoogdij. 

Lees verder

Vraagteken.png

Kunnen we ergens mee helpen?

Heb je vragen over pleegoudervoogdij? Neem dan contact op met de helpdesk, dan helpen we je verder!

Contact

Terug naar overzicht

Sluiten