Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Inkomen van je pleegkind, wat zijn de gevolgen voor jou?

Inkomen van je pleegkind, wat zijn de gevolgen voor jou?

1 juli 2020 om 07:30 door Ingrid 2 reacties

Net als veel andere pubers, hebben veel pleegkinderen een (bij)baan. Ook kan er sprake zijn van andere inkomsten, zoals een wezenuitkering. Heeft jouw pleegkind inkomen? Waar moet je dan op letten? Heeft het inkomen van het pleegkind financiële gevolgen voor jou als pleegouder? We leggen het uit in deze blog!

Inkomen van je pleegkind

Inkomen uit een (bij)baan

Als je pleegkind een baan of een bijbaan heeft, moet hij of zij inkomstenbelasting betalen over het geld dat hij of zij verdient. Meestal houdt de werkgever al belasting in. Als het om een bijbaan gaat, wordt er vaak te veel belasting ingehouden door de werkgever. Je pleegkind kan dan de teveel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte inkomstenbelasting te doen.

Wezenuitkering

Soms is je pleegkind bij je komen wonen, omdat zijn of haar ouders overleden zijn. Of de ouders zijn overleden terwijl het kind al bij je woonde. Dit zijn hele verdrietige situaties. Ondanks het verdriet is het ook belangrijk om te kijken naar de eventuele financiële gevolgen. Als allebei de ouders overleden zijn, heeft je pleegkind waarschijnlijk recht op een wezenuitkering. Als je pleegkind minderjarig is, wordt deze uitkering beheerd door de voogd. Als je pleegoudervoogdij hebt, ben jij de beheerder. Maar als de voogdij bij een gecertificeerde instelling of iemand anders ligt, merk je als pleegouder mogelijk niks van de wezenuitkering.

Overige uitkeringen of studiefinanciering

Ontvangt je pleegkind een uitkering? Ook dat is inkomen. Dit geldt niet voor eventuele studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.

Mogelijke gevolgen van inkomsten pleegkind voor jou als pleegouder

Fiscaal partner of toeslagpartner, hoe voorkom je dat?

Een pleegkind ouder dan achttien jaar en jij zijn geen fiscaal partner, ook niet als je een alleenstaande pleegouder bent. Als je wel wordt aangemerkt als fiscaal partners, kan je de Belastingdienst verzoeken om dit te beëindigen. Let op: stopt pleegzorg, bijvoorbeeld als je pleegzoon of -dochter 21 jaar wordt? Dan kan het zijn dat je vanaf dat moment wel fiscaal partner wordt. Hier lees je hoe bepaald wordt wie fiscaal partner is.

In onze eerdere blog over de belastingaangifte kun je meer lezen over pleegzorg en belastingen.

Voor de berekening van toeslagen (zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag) wordt gekeken of je een toeslagpartner hebt. Een pleegkind jonger dan 27 jaar is geen toeslagpartner. Ben je wel aangemerkt als toeslagpartners? Je kunt de Belastingdienst verzoeken om dit ongedaan te maken door de Belastingdienst te bellen. Let op: voor huurtoeslag geldt een andere regeling!

Huurtoeslag, waar moet je op letten?

Ook als je pleegkind geen toeslagpartner is, telt het inkomen van je pleegkind mee bij het vaststellen van de huurtoeslag. Hierbij geldt een vrijstelling: een deel van het inkomen van kinderen en van pleegkinderen telt niet mee. In 2020 bedraagt deze vrijstelling € 4.964.

Om te bepalen of je recht hebt op huurtoeslag kijkt de Belastingdienst overigens ook naar vermogen. Je kunt de Belastingdienst vragen het vermogen van je pleegkind buiten beschouwing te laten door het aan te merken als bijzonder vermogen.

Ontvangt jouw pleegkind (mogelijk) een wezenuitkering? Dan moet je extra opletten. Als je huurtoeslag aanvraagt, kijkt de Belastingdienst ook naar het inkomen van je pleegkind. En dus ook naar de wezenuitkering, die bij jou misschien niet bekend is. Vraag daarom als je pleegkind wees is altijd aan de voogd of je pleegkind een wezenuitkering ontvangt. Als dit het geval is, kun je de Belastingdienst vragen deze wezenuitkering te beschouwen als bijzonder inkomen en niet mee te tellen bij het vaststellen van de huurtoeslag. Zo kun je voorkomen dat je later onterecht ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen.

Kostendelersnorm

Is je pleegkind 21 jaar of ouder, heeft hij of zij inkomen en ontvang je een bijstandsuitkering? Dan kan het inkomen van je pleegkind invloed hebben op je uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Studenten vormen een uitzondering, zij tellen niet meer voor de kostendelersnorm. En pleegkind van 18 jaar of ouder kan voor alleenstaande pleegouders mogelijk ook gevolgen hebben voor de hoogte van je AOW-uitkering.

Pleegvergoeding

De pleegvergoeding is een vergoeding voor de kosten die je als pleegouder maakt bij de dagelijkse verzorging van je pleegkind. De vergoeding wordt berekend per dag dat het kind bij je verblijft. De pleegvergoeding kan verhoogd worden met een toeslag en/of een vergoeding voor bijzondere kosten. Deze vergoeding is geen inkomen. Inkomsten van je pleegkind hebben nooit invloed op de pleegvergoeding die je ontvangt.

Vragen over pleegzorg? Stel ze aan de helpdesk!

Vraagteken.pngHeb je nog vragen over het inkomen van je pleegkind of over gevolgen die dat voor jou heeft? Of heb je een andere vraag over pleegzorg, wil je weten wat je rechten en plichten zijn als pleegouder of heb je advies nodig over een pleegzorgonderwerp? Onze helpdesk helpt je verder! Je vindt de contactgegevens op www.denvp.nl/helpdesk.

Reacties

  1. John Heuvelmans John Heuvelmans Schreef op 12 juli 2020 om 09:23:55

    Onze pleegdochter is 18. Ze gaat studeren. Maandelijks ontvangen wij een pleegzorgvergoeding van de overheid. Daarmee betalen wij haar kleding, wat ze consumeert etc.
    Wat zijn de consequenties voor ons nu ze en een bijbaantje heeft en een basisbeurs krijgt? Waar moeten we in jip en janneke taal rekening mee houden?

  2. Thirza Thirza Schreef op 13 augustus 2020 om 15:53:44

    Beste John, studiefinanciering wordt niet gezien als inkomen. Geld wat je pleegdochter verdient met een bijbaantje natuurlijk wel. Inkomsten van je pleegkind hebben nooit invloed op de pleegvergoeding die je ontvangt. Het inkomen uit het bijbaantje kan eventueel wel invloed hebben op bijvoorbeeld de huurtoeslag (Hierbij geldt een vrijstelling: een deel van het inkomen van kinderen en van pleegkinderen telt niet mee. In 2020 bedraagt deze vrijstelling € 4.964.)

Plaats een reactie

Sluiten