Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Bank en verzekeringen

Bank en verzekeringen

Belangrijke aspecten van het onderwerp financiën zijn bank- en verzekeringszaken. Antwoord op je vragen over dit onderwerp vind je op deze pagina.

FAQ bank en verzekeringen

 • Kan ik een bankrekening openen voor mijn pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 26-03-2021

   

  Als pleegouder kan het lastig zijn om een bankrekening te openen voor je pleegkind. De ouder(s) met gezag of voogd moet toestemming geven voor het openen van de bankrekening. Hoewel het eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn, kunnen pleegouders zonder voogdij online soms toch zelfstandig een bankrekening openen voor hun pleegkind. Dit kan echter betekenen, dat je op een later moment alsnog de controle over de bankrekening kwijtraakt. Als pleegouder zonder voogdij mag je de bankrekening van je pleegkind namelijk niet zomaar beheren.

   
  Ook kunnen zich andere problemen voordoen. Zo hebben alleen de ouder(s) met gezag of de voogd recht op inzage in de bankgegevens. Als pleegouder heb je dit niet en ben je dus afhankelijk van de ouder(s) met gezag of de voogd of zij jou wel of geen inzage in de bankgegevens bieden. Een ander mogelijk probleem betreft het feit dat degene met gezag het vermogen van je pleegkind beheert. Deze persoon kan geld op de bankrekening zetten, maar dit er ook afhalen. Dit kan in sommige gevallen een risico vormen.

   

  Open je dus een bankrekening op naam van het pleegkind en heb je geen pleegoudervoogdij? Houd er dan rekening mee dat het de wettelijk vertegenwoordiger is die bankrekening beheert en inzage heeft. Wel kan je je in sommige gevallen als pleegouder laten machtigen door de wettelijk vertegenwoordiger. Op die manier heb je ook als pleegouder inzage in de rekening en kan je deze ook beheren. De wettelijk vertegenwoordiger blijft ook dan de officiële bewindvoerder van het geld op de rekening. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is afhankelijk van de bank. Ga hierover in gesprek met de wettelijk vertegenwoordiger van je pleegkind en bespreek samen de mogelijkheden.

   

  Een andere optie is om een bankrekening op jouw eigen naam ten behoeve van je pleegkind te openen. Zo behoud je als pleegouder de zeggenschap over de bankrekening van je pleegkind. Houd er wel rekening mee dat het bedrag dat op de rekening staat, wordt meegeteld bij jouw vermogen en je hierover mogelijk belasting moet betalen. 

 • Wie moet een zorgverzekering afsluiten voor mijn pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016

  Iedereen die in Nederland woont, is wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering te hebben die de kosten dekt van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. De zorgverzekering voor een pleegkind moet worden afgesloten door degene die het gezag of de voogdij over het kind heeft. Voor een pleegkind dat in het vrijwillig kader in een pleeggezin is geplaatst, moet de ziektekostenverzekering worden afgesloten door de ouder(s). Ditzelfde geldt voor een pleegkind dat met een ondertoezichtstelling in het pleeggezin is geplaatst. Voor een pleegkind dat onder voogdij van de gecertificeerde instelling staat, moet de verzekering worden afgesloten door de gecertificeerde instelling. Indien de pleegouders de voogdij over het kind hebben, zijn zij verantwoordelijk voor het afsluiten van de ziektekostenverzekering.

  Gecertificeerde instellingen hebben een collectieve zorgverzekering bij VGZ afgesloten voor pleegkinderen met een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij). Deze zorgverzekering geldt niet bij een vrijwillige plaatsing in een pleeggezin of bij pleegoudervoogdij. De gecertificeerde instelling sluit de zorgverzekering af voor het pleegkind en betaalt ook de kosten voor de verzekering. Als je toch een nota ontvangt, kun je die declareren bij de gecertificeerde instelling. Voeg het declaratieformulier bij en de originele nota’s. Maak voor de zekerheid kopieën van deze nota’s en wacht niet te lang: declareer nota’s in ieder geval binnen één jaar. Als de kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) eindigt, eindigt ook de zorgverzekering. De polis van de zorgverzekering is te vinden op de website van VGZ.

 • Wie is wettelijk aansprakelijk voor de schade die mijn pleegkind veroorzaakt?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016


  Het is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind, wie er wettelijk aansprakelijk is voor de schade die door het pleegkind is veroorzaakt.
  Als het pleegkind jonger is dan 14 jaar, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij heeft aansprakelijk voor de schade. Deze schade wordt vergoed wanneer er een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is afgesloten voor het pleegkind. Het is belangrijk om, wanneer het pleegkind bij u wordt geplaatst, na te gaan of deze verzekering is afgesloten en de premies worden betaald.
  Is het pleegkind 14 of 15 jaar, dan geldt ook dat degene met gezag of de voogd aansprakelijk is voor de schade, tenzij het de ouder of voogd niet kan worden verweten dat zij het gedrag van het kind niet hebben voorkomen. In dat geval is het pleegkind van 14 of 15 jaar zelf aansprakelijk voor de schade. 
  Pleegkinderen van 16 en 17 jaar zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken. De schade die door minderjarigen wordt veroorzaakt, valt overigens vaak nog wel onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders of voogd waardoor het pleegkind de schade niet zelf hoeft te vergoeden.  

Terug naar overzicht

Sluiten