Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Ziekte en overlijden

Ziekte en overlijden

Je hoopt dat het je niet overkomt, maar het kan zijn dat je te maken krijgt met ziekte of overlijden. Geen leuk onderwerp, maar wel een belangrijk onderwerp om bij stil te staan. 

BIJ ONS

Als pleegouder begin je meestal vol idealen aan de verzorging en opvoeding van een pleegkind. Je neemt het kind op in je gezin en sluit het in je hart. Daarmee beginnen ook vaak de zorgen. Mensen worden ziek en meestal weer beter, maar niet altijd. Dit geldt ook voor pleegkinderen, hun ouders en pleegouders. Jonge kinderen kunnen heel indringende vragen stellen: “Zal je altijd voor me blijven zorgen? Wat gebeurt er als jij doodgaat?” Als pleegouder probeer je hen gerust te stellen: “Ik ga nog lang nog lang niet dood.” Maar wat nou als…

In het nummer Ziekte en overlijden van BIJ ONS lees je verhalen over dit thema. De verhalen vind je hier.

FAQ ziekte en overlijden

 • Wie moet er toestemming geven voor een medische behandeling van mijn pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017


  Degene die het gezag over een kind heeft, is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Hieronder valt ook de zorg voor medische behandelingen. Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind wie er toestemming moet geven voor een medische behandeling. Er zijn drie leeftijdscategorieën:

  • kind tot 12 jaar: beide ouders met gezag of de voogd moeten toestemming geven voor een medische behandeling. 
  • kind van 12 tot 16 jaar: beide ouders met gezag of de voogd moeten toestemming geven voor een medische behandeling alsook het kind zelf.   
  • kind van 16 jaar en ouder: er is geen toestemming vereist van de ouders met gezag of voogd. De toestemming van het kind zelf is voldoende om een medische behandeling te ondergaan. Een uitzondering hierop geldt voor een kind van 16 jaar of ouder dat niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een verstandelijke beperking.

  Geen toestemming voor een kind jonger dan 12 jaar 

  Wanneer de ouders met gezag of de voogd geen toestemming geven voor een medische behandeling van een pleegkind dat jonger is dan twaalf jaar, kan de medische behandeling in principe niet doorgaan. In het geval dat het pleegkind de medische behandeling toch nodig heeft voor zijn gezondheid, dan kan het gezag van de ouder(s) of voogd tijdelijk worden geschorst door de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit gebeurt wanneer het kind gevaar loopt als niet medisch wordt ingegrepen. Wanneer er geen sprake is van acuut gevaar en uw pleegkind heeft een medische behandeling nodig waarvoor de ouders met gezag de toestemming weigeren, dan kan de gezinsvoogd een verzoek tot gedeeltelijke uitvoering gezag bij de rechtbank indienen. De rechter kan de gezinsvoogd dan de bevoegdheid geven het gezag van de ouders gedeeltelijk, namelijk voor medische beslissingen, over te nemen. De gezinsvoogd kan vervolgens toestemming geven voor de medische behandeling van je pleegkind. 

  Geen toestemming voor een kind van 12-16 jaar  

  In het geval dat de ouders met gezag of de voogd geen toestemming geven voor de medische behandeling van het pleegkind in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, dan kan de medische behandeling in sommige gevallen toch doorgaan zonder deze toestemming. Namelijk als de medische behandeling noodzakelijk is om ernstig nadeel voor het pleegkind te voorkomen of wanneer het pleegkind de medische behandeling ook na de weigering van de toestemming door de ouders of voogd weloverwogen blijft wensen. Het is dan aan de arts, in het kader van goed hulpverlenerschap, om te beslissen of hij de medische behandeling wel of niet uitvoert. De overheveling van het gezag aan de gezinsvoogd, zoals hiervoor genoemd, kan ook hier mogelijk uitkomst bieden. 

  Beslisschema

  Om te bepalen wie in welke situatie toestemming moet of mag geven voor een behandeling, kun je dit beslisschema gebruiken: 

  Download beslisschema

 • Heb ik recht op inzage in het medische dossier van mijn pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016


  Als je pleegkind een medische behandeling heeft ondergaan, dan is er een medisch dossier opgesteld. Wanneer het pleegkind jonger is dan 12 jaar, dan hebben de ouder(s) met gezag of de voogd recht op inzage in het medisch dossier. Voor een pleegkind in de leeftijd van 12 tot 16 jaar geldt dat de ouder(s) met gezag of de voogd en het kind samen het recht op inzicht in het medisch dossier hebben. Als het pleegkind niet wil dat de ouder(s) met gezag of de voogd inzage in het medisch dossier krijgen, dan kan het pleegkind de hulpverlener vragen om dit te weigeren. Voor een pleegkind dat ouder is dan 16 jaar geldt dat alleen het kind zelf recht heeft op inzage in het medisch dossier. Voor pleegouders geldt dat zij geen recht hebben op inzage in het medisch dossier van hun pleegkind, tenzij zij pleegoudervoogd zijn.  

 • Mijn pleegkind overlijdt. Wat is mijn rol na het overlijden van mijn pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016


  Wanneer een pleegkind overlijdt, is dit een zeer verdrietige gebeurtenis, zowel voor jullie als pleegouders als voor de ouders. De rol en de positie die de pleegouder na het overlijden heeft, kan verschillen. Dit is afhankelijk van het contact met de ouders en familie en het soort plaatsing. Als het pleegkind in het vrijwillig kader in je pleeggezin woonde, dan mogen de ouder(s) met gezag de beslissingen rondom het overlijden nemen. Ditzelfde geldt voor een pleegkind dat met een ondertoezichtstelling in je pleeggezin woonde. De ondertoezichtstelling vervalt op het moment dat het pleegkind overlijdt en dus mogen de ouders de beslissingen nemen die te maken hebben met de uitvaart en alle andere zaken die geregeld moeten worden naar aanleiding van het overlijden.
  Als het pleegkind een voogd van de gecertificeerde instelling had, zal de voogd de pleegouders waarschijnlijk meer betrekken bij de beslissingen rondom het overlijden. Als de pleegouders zelf de voogdij hadden, mogen zij alle beslissingen zelf nemen. Wel is het belangrijk om, wanneer dit mogelijk is, zoveel mogelijk te overleggen met de ouders.    

 • Wie moet er een zorgverzekering afsluiten voor mijn pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Iedereen die in Nederland woont, is wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering te hebben die de kosten dekt van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. De zorgverzekering voor een pleegkind moet worden afgesloten door degene die het gezag of de voogdij over het kind heeft. Voor een pleegkind dat in het vrijwillig kader in een pleeggezin is geplaatst, moet de ziektekostenverzekering worden afgesloten door de ouder(s). Ditzelfde geldt voor een pleegkind dat met een ondertoezichtstelling in het pleeggezin is geplaatst. Voor een pleegkind dat onder voogdij van de gecertificeerde instelling staat, moet de verzekering worden afgesloten door de gecertificeerde instelling. Indien de pleegouders de voogdij over het kind hebben, zijn zij verantwoordelijk voor het afsluiten van de ziektekostenverzekering.

  Gecertificeerde instellingen hebben een collectieve zorgverzekering bij VGZ afgesloten voor pleegkinderen met een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij). Deze zorgverzekering geldt niet bij een vrijwillige plaatsing in een pleeggezin of bij pleegoudervoogdij. De gecertificeerde instelling sluit de zorgverzekering af voor het pleegkind en betaalt ook de kosten voor de verzekering. Als je toch een nota ontvangt, kun je die declareren bij de gecertificeerde instelling. Voeg het declaratieformulier bij en de originele nota’s. Maak voor de zekerheid kopieën van deze nota’s en wacht niet te lang: declareer nota’s in ieder geval binnen één jaar. Als de kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) eindigt, eindigt ook de zorgverzekering. De polis van de zorgverzekering is te vinden op de website van VGZ.

 • Mag ik mijn pleegkind bij mijn eigen huisarts en tandarts inschrijven?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Bij een crisisplaatsing kan een pleegkind ingeschreven blijven bij zijn of haar eigen huisarts en tandarts. Bij een langdurige plaatsing is het gebruikelijk om het pleegkind bij de huisarts en tandarts van het pleeggezin in te schrijven. Dit gaat in samenspraak met degene met gezag. Bij een niet-vrijwillige plaatsing geeft het pleeggezin de gegevens van de nieuwe huisarts en tandarts door aan de jeugdbeschermer.

 • Heb ik toestemming nodig om met mijn pleegkind naar de huisarts te gaan?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Voor een consult kun je altijd met je pleegkind naar de huisarts. Hiervoor is geen toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger van een pleegkind. Als er een behandeling nodig is, ligt dit anders: daarvoor moet de wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven. Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de omstandigheden wie er toestemming moet geven: de wettelijk vertegenwoordiger, of het kind en de wettelijk vertegenwoordiger, of het kind zelf. Om te bepalen wie toestemming moet geven voor een medische behandeling, hebben we een beslisschema gemaakt. Dat kun je hier downloaden:

  Download beslisschema

 • De behandelaar heeft (medische) informatie nodig die ik als pleegouder niet heb. Wat kan ik doen?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Als pleegouder krijg je van de pleegzorgorganisatie of jeugdbeschermer de medische informatie die je nodig hebt om voor het pleegkind te zorgen. Het kan gebeuren dat de arts aanvullende informatie nodig heeft, die je als pleegouder niet hebt. Als deze informatie relevant of noodzakelijk is voor de medische behandeling van het pleegkind, kan de arts zelf de gecertificeerde instelling, de pleegzorgorganisatie of de eigen ouder van het kind vragen om deze informatie. Eventueel kan ook een eerdere behandelaar van het kind gevraagd worden naar de informatie.

Terug naar Zorgen voor je pleegkind

Sluiten