Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Vakantie

Veelgestelde vragen over vakantie

 • Kan ik met mijn pleegkind naar het buitenland?

  Laatst gewijzigd op: 09-08-2017

  Als je met je pleegkind naar het buitenland wilt, dan heb je daarvoor toestemming nodig van de ouder(s) met gezag of de voogd van de gecertificeerde instelling. Zonder deze toestemming met je pleegkind naar het buitenland gaan is strafbaar, omdat je je pleegkind onttrekt aan het gezag.

  Je kunt het toestemmingsformulier (NL/ENG) gebruiken om aan te tonen dat je toestemming hebt van de ouder(s) met gezag of de voogd om met het kind naar het buitenland te reizen. Verleent de ouder met gezag geen toestemming en er is sprake van een ondertoezichtstelling? Dan kan je de rechter - met behulp van een advocaat - verzoeken om vervangende toestemming te geven voor de reis naar het buitenland. De gecertificeerde instelling mag het geschil zelfstandig aan de rechter voorleggen.  

  Het is nodig om de volgende documenten mee te nemen als je met je pleegkind naar het buitenland gaat:

  • paspoort of identiteitskaart van je pleegkind;
  • toestemmingsformulier ouder(s) met gezag of voogd (de Koninklijke Marechaussee raadt aan om het Engelse formulier te gebruiken);
  • kopie paspoort of identiteitskaart van de tekenbevoegde van de gecertificeerde instelling of de ouder(s) met gezag die toestemming geven, zodat de handtekening op het toestemmingsformulier gecontroleerd kan worden op echtheid;
  • internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale) geboorteakte van het kind en een uittreksel van het gezagsregister, dat je kosteloos kunt aanvragen bij respectievelijk de gemeente en de rechtbank in jouw provincie;
  • eventueel een recent uittreksel van het gezagsregister;
  • eventueel de uitspraak van de rechter over gezag en omgang;
  • eventueel een kopie van het pleegzorgcontract.

  Het is raadzaam om op tijd te beginnen met het regelen van de vakantie, zodat je de benodigde toestemming en de benodigde documenten vóór vertrek ontvangt!

  Heb je vragen over jouw situatie of zijn er andere onduidelijkheden? Om misverstanden te voorkomen en ervoor te zorgen dat je je pleegkind niet aan het gezag onttrekt, kun je www.kinderontvoering.org raadplegen. Staat jouw (reis)situatie er niet bij of wens je verdere uitleg of advies? Neem dan contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). Zij geven advies op maat over reizen met een (pleeg)kind naar het buitenland. Het Centrum IKO is bereikbaar via info@kinderontvoering.org

 • Mijn pleegkind heeft een paspoort nodig. Wiens toestemming heb ik daarvoor nodig?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016


  Om een paspoort aan te vragen voor je pleegkind, heb je toestemming nodig van degene die het gezag over je pleegkind heeft.  In de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. Indien een voogd van de gecertificeerde instelling het gezag over je pleegkind heeft, zal de voogd in veruit de meeste gevallen toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort. Het wordt lastiger wanneer een of beide ouders met gezag geen toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort voor je pleegkind.   

  Eén ouder weigert toestemming te geven          

  In het geval dat beide ouders het gezag over je pleegkind hebben en één ouder weigert toestemming voor de aanvraag van een paspoort te geven, dan kan de ouder die wel toestemming geeft naar de rechter gaan. Deze ouder kan de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen. Voordat de rechter dit doet, zal hij proberen om de ouders samen tot een oplossing te laten komen.  Lukt dit niet, dan neemt de rechter een beslissing die hij in het belang van het kind wenselijk acht. Na toewijzing van het verzoek door de rechter kan het paspoort dus ook zonder toestemming van de andere ouder worden afgegeven.              

  Beide ouders weigeren toestemming te geven  

  Wanneer er een ondertoezichtstelling is uitgesproken over je pleegkind dat jonger is dan 16 jaar en beide ouders weigeren toestemming te geven voor de aanvraag van een paspoort, dan kan de gecertificeerde instelling naar de rechter gaan en vragen om vervangende toestemming. De rechter neemt een beslissing die hij wenselijk acht in het belang van het kind. Na toewijzing van het verzoek van de rechter kan het paspoort zonder toestemming van de ouders worden afgegeven.                                  

  Pleegkind ouder dan 16 jaar                     

  Indien je pleegkind ouder is dan 16 jaar en de ouder(s) met gezag geven geen toestemming voor de aanvraag van een paspoort, dan heeft het pleegkind de mogelijkheid om zelf naar de rechter te gaan. Het pleegkind kan de rechter vragen om vervangende toestemming. 

  De rechter neemt een beslissing die hij wenselijk acht in het belang van het kind. Na toewijzing van het verzoek van de rechter kan het paspoort zonder toestemming van de ouders worden afgegeven.

 • Mijn pleegkind heeft een identiteitskaart nodig. Wiens toestemming heb ik daarvoor nodig?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016


  Voor het aanvragen van een identiteitskaart voor een pleegkind dat jonger is dan twaalf jaar, heb je de toestemming nodig van de ouder(s) met gezag of de voogd. Een pleegkind dat ouder is dan 12 jaar kan zelf een identiteitskaart aanvragen en heeft hiervoor géén toestemming nodig van de ouders of voogd. Het aanvragen van een identiteitskaart kan uitkomst bieden als je met je pleegkind op vakantie wilt gaan binnen Europa en het niet lukt een paspoort voor je pleegkind te krijgen.  

Terug naar Zorgen voor je pleegkind

Sluiten