Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Privacy van pleegouders

FAQ privacy van pleegouders

  • Hoe zit het met mijn privacy als pleegouder?

    Laatst gewijzigd op: 02-01-2017


    Wanneer een pleegkind in het vrijwillig kader in een pleeggezin geplaatst, dan mag er in principe geen informatie over de pleegouder worden gedeeld met anderen als deze daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Dit is anders als het pleegkind in het gedwongen kader in een pleeggezin is geplaatst. De gecertificeerde instelling kan in bepaalde gevallen informatie over de pleegouder verstrekken of opvragen bij anderen. De gecertificeerde instelling kan informatie over de pleegouder verstrekken aan rechtstreeks betrokkenen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming of de pleegzorgbegeleider. Het moet dan wel altijd gaan om noodzakelijke informatie over de opvoedingssituatie van de pleegouders of het pleegkind. In sommige situaties kunnen of moeten derden die beroepshalve informatie hebben over jou als pleegouder, dit verstrekken aan de gecertificeerde instelling. Het moet dan gaan over informatie over de verzorging en opvoeding van het pleegkind dat onder toezicht is gesteld en informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling.  

  • Is het mogelijk dat mijn adres geheim blijft voor de ouders van mijn pleegkind?

    Laatst gewijzigd op: 29-12-2016


    De gecertificeerde instelling kan het adres van de pleegouders geheimhouden voor de ouders. Hiervoor moeten wel gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld de dreiging dat de ouders het kind zullen ontvoeren of de pleegzorgplaatsing bemoeilijken door agressief gedrag. De mogelijkheid tot geheimhouding van het adres van de pleegouders heeft geen wettelijke basis en komt slechts bij hoge uitzondering voor. Indien de gecertificeerde instelling het adres van de pleegouders geheimhoudt, is het daarnaast raadzaam dat pleegouders een verzoek tot geheimhouding van hun adres indienen bij de gemeente waar zij wonen. Dit formulier kan op de website van de meeste gemeenten worden ingevuld of worden aangevraagd bij de afdeling Publiekszaken.

Terug naar Een pleegkind in je gezin

Sluiten