Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Inschrijven bij school, gemeente of club

FAQ inschrijven bij school, gemeente of club

 • Heb ik toestemming nodig om mijn pleegkind in te schrijven op een nieuwe school of (sport)club?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016


  Wanneer je als pleegouder géén gezag over je pleegkind hebt, heb je toestemming nodig van de ouder(s) met gezag of de voogd van de gecertificeerde instelling om je pleegkind in te schrijven op een nieuwe school of (sport)club. Degene met gezag is namelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en mag belangrijke beslissingen over het kind nemen, waaronder de inschrijving op een school of (sport)club. Wanneer je wel gezag hebt, omdat je pleegoudervoogd bent, mag je deze beslissingen wel nemen.  

  Geen toestemming bij vrijwillige pleegzorgplaatsing       

  Het komt voor dat de ouders met gezag geen toestemming geven voor de inschrijving van hun kind op een nieuwe school of (sport)club. Wanneer er sprake is van een vrijwillige pleegzorgplaatsing en beide ouders weigeren om toestemming te geven, dan kun je hier als pleegouder helaas weinig aan doen.      

  In het geval dat een van de ouders met gezag toestemming geeft voor de inschrijving en de andere ouder niet, dan kan de ouder die wel toestemming geeft naar de rechter gaan en vragen om vervangende toestemming. Wordt deze vervangende toestemming verleend, dan kan het kind alsnog worden ingeschreven op de nieuwe school of (sport)club.  

  Geen toestemming bij pleegzorgplaatsing met ondertoezichtstelling      

  Wanneer je pleegkind met een ondertoezichtstelling in jouw pleeggezin is geplaatst en de ouders weigeren hun toestemming te geven voor inschrijving op een nieuwe school of (sport)club, dan kan de rechter het gezag van de ouders gedeeltelijk beperken en op specifieke punten laten uitoefenen door gezinsvoogd van de gecertificeerde instelling.  De gecertificeerde instelling kan dit verzoek indienen bij de rechter, maar dit kun je als pleegouder ook zelf doen. Je moet hiervoor een advocaat inschakelen. Wijst de rechter het verzoek toe, dan kan de gezinsvoogd van de gecertificeerde instelling toestemming geven om je pleegkind op een nieuwe school of (sport)club in te schrijven.

 • Kan ik mijn pleegkind inschrijven op mijn adres?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016


  Wanneer er een pleegkind in je gezin komt wonen, ben je als pleegouder verplicht dit binnen vijf dagen door te geven aan de gemeente.  Ook vanuit de gecertificeerde instelling wordt aan de gemeente een kennisgeving van de verhuizing gestuurd. In de meeste gemeentes kun je de inschrijving van je pleegkind online regelen. Als dit niet het geval is, dan kun je terecht bij de afdeling Publiekszaken. 

Terug naar Zorgen voor je pleegkind

Sluiten