Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Omgangsregeling tijdens de coronacrisis

Omgangsregeling: contact gaat door op afstand, alleen fysiek contact als niemand klachten heeft

dreamstime_m_103245126.jpgLaatst gewijzigd op 15 december 2020

Het coronavirus heeft gevolgen voor de omgangsregeling tussen pleegkinderen en hun ouders. Voor omgangsregelingen in de pleegzorg geldt dat het bezoek doorgaat, maar alleen als geen van de betrokkenen klachten heeft. Zoek naar andere manieren om contact te houden als één van de betrokkenen klachten heeft. Dit uitgangspunt voor de bezoek- en omgangsregeling heeft het Nederlands Jeugdinstituut geformuleerd, in samenwerking met het RIVM, beroepsgroepen, brancheorganisaties en ministeries. Ook de NVP heeft hiervoor input geleverd.

Bij beslissingen over de bezoekregeling moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden waarin rekening gehouden wordt met de fysieke en mentale gezondheid van de jongere, ouders, pleegouders en de professionals. Zoek samen naar passende manieren om het contact te behouden en in te vullen in de lockdownperiode. Overleg met elkaar hoe het fysieke bezoek het beste kan worden ingevuld. Je kunt bij iemand thuis afspreken of besluiten dat het fysieke bezoek in de buitenlucht plaatsvindt. Als er sprake is van een vrijwillige plaatsing kun je als pleegouders en ouders onderling afstemmen hoe het contact er de komende tijd uitziet. Kom je er samen niet uit? Overleg met je pleegzorgbegeleider. Hij of zij kan, eventueel in afstemming met collega’s, besluiten hoe het contact het beste kan worden ingevuld.

Fysiek bezoek

Als alle betrokkenen klachtenvrij zijn, kan fysiek bezoek doorgaan. Heb jij of je kind of een huisgenoot van een van jullie beiden klachten zoals hoesten, niezen of keelpijn of andere klachten die kunnen wijzen op corona? Dan is bezoek in principe niet mogelijk. Spreek dan af hoe het contact via andere communicatiemiddelen door kan gaan. De (gezins)voogd neemt uiteindelijk de beslissing, in overleg met zijn leidinggevende en de andere partijen. Als er sprake is van pleegoudervoogdij, beslist de pleegoudervoogd. De pleegzorgbegeleider heeft een belangrijke rol in de afstemming tussen de partijen, want het is zijn of haar taak om de onderlinge relaties tussen pleegouders, ouders en het kind te bevorderen.

Richtlijnen voor fysiek bezoek

Als een bezoek doorgaat, zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Denk daarbij aan anderhalve meter afstand houden en handen wassen. Volgens deze richtlijnen mag er ook geen bezoek zijn als iemand verkoudheids- of andere coronagerelateerde klachten heeft of in contact is geweest met iemand die besmet is met het virus. Zijn er gezinsleden die tot de risicogroep behoren, zoals bijvoorbeeld mensen ouder dan zeventig jaar, met een chronische ziekte of aandoening of een verminderde weerstand? Dan is extra voorzichtigheid geboden en kan het beter zijn het bezoek niet door te laten gaan. Zoek samen naar andere manieren om contact te hebben. Meer over de richtlijnen voor fysieke bezoeken vind je hier.

Jouw positie als pleegouder

Normaal gesproken ben je als pleegouder verplicht om mee te werken aan de omgang tussen je pleegkind, zijn of haar ouders en anderen met wie hij of zij een hechte band heeft. Dat staat meestal ook in het pleegcontract. Dat betekent niet dat je verplicht bent het pleegkind te brengen en te halen en je kunt ook niet verplicht worden om de omgang bij jou thuis te laten plaatsvinden. Je kunt als pleegouder zonder toestemming van de (gezins)voogd niet beslissen dat de omgang niet doorgaat, tenzij er sprake is van overmacht.

Als in de huidige situatie besloten wordt dat het voor je pleegkind van belang is om fysieke omgang te behouden met zijn of haar ouders, kan het voelen alsof je moet afwijken van de coronamaatregelen die jullie als gezin hebben afgesproken. Het is belangrijk dat je als pleegouder duidelijk bent over de manier waarop jullie als gezin omgaan met de coronamaatregelen. Wees ook duidelijk over de eventuele bezwaren die jij ziet: het is belangrijk om die te benoemen en ze bespreekbaar te maken.

Als er gezondheidsrisico’s zijn voor het pleegkind, voor jou als pleegouder of voor je gezin, kan het gerechtvaardigd zijn medewerking aan de omgang te weigeren. Het is dan belangrijk dat dit wordt ondersteund door de pleegzorgorganisatie en, als er een (gezins)voogd is, de gecertificeerde instelling.

Maatwerk

Deze uitzonderlijke situatie vraagt om aanpassingen en flexibiliteit van iedereen. In veel gevallen is maatwerk noodzakelijk. Overleg daarom met alle betrokkenen hoe de omgangsregeling er in de komende tijd uit zal zien en wat de beste optie is om wel contact te houden. Omdat nog niet duidelijk is hoelang deze situatie duurt en of er nog nieuwe maatregelen komen, is het verstandig om de situatie per week of per omgangsmoment te bekijken. Houd rekening met de wensen en behoeften van iedereen om samen tot een passende oplossing te komen.

Kunnen we helpen?

Heb je vragen over de uitgangspunten voor de omgangsregeling of is iets onduidelijk? Of komen jij en de andere betrokkenen bij de omgangsregeling niet tot goede afspraken? Je kunt met al je vragen en voor advies terecht bij onze helpdesk. We denken graag met je mee!

Ook goede voorbeelden hoe jij in deze ingewikkelde situatie een oplossing hebt gevonden voor de omgang horen we graag, zodat we die met andere pleegouders kunnen delen ter informatie, inspiratie of advies. Ook hiervoor kun je contact opnemen met de helpdesk.

Meer informatie

Meer informatie over de uitgangspunten voor de omgangsregeling vind je op de website van het NJi:

Omgang en bezoek in speciale situaties

Pleegzorg en het coronavirus

Terug

Sluiten